Skoči na vsebino

NOVICA

12. avgust - mednarodni dan mladih

Ob 12. avgustu, ki ga je Generalna skupščina OZN pred leti razglasila za mednarodni dan mladih, na ministrstvu poudarjamo, da skrb za mlade ostaja ena od naših ključnih prioritet. Še posebno pozornost namenjamo zaposlovanju mladih. Ključno je, da se mladi čimprej po zaključku izobraževanja zaposlijo, saj to pomeni, da se lahko osamosvojijo, izkoristijo svoje potenciale, si ustvarijo družino.

Na področju zaposlovanja mladih beležimo napredek in izboljšave. Junija 2018 je bilo tako v evidenci brezposelnih registriranih 13.411 brezposelnih oseb v starosti od 15 do 29 let, kar je za 2.445 oseb oz. 15,4% manj kot junija 2017. V primerjavi s predhodnim mesecem se je brezposelnost mladih znižala za 4,3%.

 

Vlada je pred leti pripravila izvedbeni načrt Jamstva za mlade, ki predstavlja nabor ukrepov države, ki pripomorejo k doseganju ključnega cilja, to je hitre aktivacije mladih, ki po šolanju vstopijo na trg dela.

 

V obdobju 2014-2017 je bilo v ukrepe Jamstva za mlade skupaj vključenih malo več kot 77.300 mladih, od tega se je s pomočjo subvencij zaposlilo več kot 30.000 mladih, število vseh zaposlitev mladih pa je preseglo 94.600. Za ukrepe Jamstva za mlade je bilo porabljenih 201 milijon evrov.

 

V tem času so tudi aktualni roki za oddajanje različnih štipendij, ki jih financira ministrstvo. Tako smo v letu 2017 podelili okoli 55 tisoč štipendij (državne, Zoisove, deficitarne) in zanje namenili več kot 83 milijonov evrov.