Skoči na vsebino

NOVICA

928 dodatnih mest v domovih za starejše

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je s podelitvijo koncesij zaključilo javni razpis za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše. Na podlagi razpisa so podeljene koncesije za skupno 928 dodatnih mest v domovih za starejše.

Na področju institucionalnega varstva je bilo konec lanskega leta 18.331 mest v domovih za starejše in 2.375 mest v posebnih zavodih za odrasle. Ključni cilj razpisa koncesij je zagotovitev dodatnih kapacitet v domovih za starejše zaradi povečanih potreb po domskem varstvu. 

 

Osnovno poslanstvo domov za starejše je izvajanje institucionalnega varstva za starejše. Domovi nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine z nudenjem bivanja, organizirane prehrane, varstva in zdravstvenega varstva.

 

Podelitev koncesij za institucionalno varstvo starejših

 

V okviru javnega razpisa za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše so bile razpisane koncesije s takojšnjim začetkom izvajanja dejavnosti in koncesije z odložnim pogojem (začetek opravljanja dejavnosti do 31. 12. 2020). Januarja 2018 smo na podlagi razpisa že podelili koncesije za 224 mest s takojšnjim začetkom izvajanja dejavnosti. S tokratno podelitvijo koncesij z odložnim pogojem pa se bo javna mreža institucionalnega varstva za starejše povečala še za 704 mest. Koncesionarji, ki so pridobili koncesijo z odložnim pogojem, bodo začeli delovati v letih 2019 in 2020.

 

Skupno bo v letih 2018, 2019 in 2020 zagotovljenih dodatnih 928 mest v domovih za starejše. Kapacitete institucionalnega varstva v domovih za starejše se po zaključku projektov povečujejo za 5%.

 

Koncesijo za opravljanje institucionalnega varstva starejših so pridobili:

 

V območni enoti ZZZS Ljubljana:

 • ORPEA d.o.o., Dom Komenda v Komendi za 68 mest, 
 • ORPEA d.o.o., Dom Loška dolina v Starem trgu pri Ložu za 51 mest, 
 • Deos d.d., v Notranjih Goricah za 40 mest, 
 • Zavod Dom Marije in Marte Logatec v Logatcu za 8 mest, 
 • Deos d.d., v Horjulu za 54 mest.

 

V območni enoti ZZZS Kranj:

 • ORPEA d.o.o., Dom Žiri v Žireh za 56 mest,
 • ORPEA d.o.o., Dom Železniki v Železnikih za 55 mest.

 

V območni enoti ZZZS Maribor:

 • Sončni dom Maribor v Mariboru za 60 mest, 
 • Gradbeno podjetje Drava d.o.o., Dom starejših občanov Slivnica na lokaciji Hoče-Slivnica za 150 mest.
 • Dom Lenart, Dom sv. Agate v Lenartu v Slovenskih goricah za 70 mest,
 • CSO Ormož, Medgeneracijski center Sveti Tomaž v Svetem Tomažu za 28 mest.

 

V območni enoti ZZZS Koper:

 • ORPEA d.o.o., Dom Pivka v Pivki za 64 mest.

 

V januarju 2018 smo na podlagi razpisa že podelili koncesije za 224 mest v naslednjih domovih: Medgeneracijski center Bistrica v Domžalah (100 mest), Zavod usmiljenk v Mengšu (60 mest), Dom starejših občanov Gornja Radgona (18 mest), Dom starejših občanov Radenci (46 mest). 

 

Na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše bo v letih 2018, 2019 in 2020 zagotovljenih dodatnih 928 mest v domovih za starejše.


Izbrani koncesionarji bodo izvajali sodobne koncepte obravnave, ki so prilagojeni posamezniku in njegovim potrebam. Storitve bodo organizirane v manjših skupinah, oblikah gospodinjskih skupnosti, ki zagotavljajo zasebnost, varnost in domačnost v ustreznih prostorskih ter tehničnih pogojih. V okviru razpisa je bil poseben poudarek namenjen zagotavljanju kapacitet za stanovalce z demenco in sorodnimi stanji. Eden od koncesionarjev (Sončni dom Maribor) bo vseh 60 pridobljenih mest namenil stanovalcem z demenco, ostali ponudniki bodo za stanovalce z demenco in sorodnimi stanji namenili od 20% do 79% pridobljenih mest.