Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objavljen javni razpis za sofinanciranje projektov kariernih centrov za mlade

V Uradnem listu RS št. 57/18 in na spletnih straneh ministrstva je objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov kariernih centrov za mlade.

Javni razpis je usmerjen v sofinanciranje dveh, večletnih projektov kariernih centrov za mlade, ki bosta šolajoči mladini omogočila večjo dostopnost do storitev karierne orientacije


Karierna centra za mlade bosta izvajala več aktivnosti za opolnomočenje šolajoče mladine za načrtovanje kariere, med drugim (i) informiranje o poklicih, (ii) aktivnosti za razvijanje interesov in spoznavanje sveta dela in poklicev, (iii) individualno pomoč šolajoči mladini pri prepoznavanju interesov, lastnosti, sposobnosti, spoznavanju sveta dela in poklicev, (iv) podporne aktivnosti za starše/skrbnike šolajoče mladine ipd. 


Program centrov mora biti oblikovan tako, da bo dopolnjeval in nadgrajeval delo šol na področju karierne orientacije. 


Sofinancirana bosta dva projekta kariernih centrov za mlade, in sicer en projekt v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in en projekt v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. 


Skupna višina razpoložljivih namenskih sredstev javnega razpisa za leta od 2019 do 2022 znaša 2.500.000,00 EUR tj. največ 1.250.000,00 EUR za sofinanciran projekt. 


Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10. 1 prednostne naložbe; Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in prednostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; 10. 1. 3. specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. 


Jani razpis delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 


Celotno besedilo javnega razpisa je dostopno na tej povezavi