Skoči na vsebino

NOVICA

V letu 2017 razdeljenih več kot 5000 ton hrane

V letu 2017 je pomoč prejelo 166.448 najbolj ogroženih oseb, skupno število razdeljenih paketov s hrano pa je bilo 855.463.

Pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim se v Sloveniji izvaja od leta 2014 in predstavlja enega izmed pomembnejših ukrepov za blaženje materialne in socialne stiske ljudi. Pakete s hrano, financirano iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, letno prejme okrog 180.000 ljudi.


V letu 2017 smo zabeležili upad prejemnikov paketov s hrano za 12%, kar pripisujemo predvsem pozitivnim gospodarskim trendom. Za nakup hrane je odgovorno ministrstvo, hrano pa potem med najbolj ogrožene razdelita naši partnerski organizaciji – Rdeči križ in Slovenska karitas. 


V letu 2017 sta partnerski organizaciji razdelili 5.075,57 ton hrane končnim prejemnikom, in sicer:
•    1.795,32 ton pšenične bele moke TIP 500, dolgozrnatega riža in jajčnih testenin
•    2.313,03 ton (hl) mleka,
•    379,38 jedilnega rafiniranega sončničnega olja
•    587,84 ton konzervirane zelenjave – konzervirani pelati in fižol
 

Celotno poročilo: https://bit.ly/2oL2qoX