Skoči na vsebino

NOVICA

10. Mednarodna konferenca o demenci

V Ljubljani poteka 10. mednarodna konferenca o demenci, katere organizator je Spominčica – Slovensko združenje za pomoč pri demenci. Na konferenci domači in tuji strokovnjaki razpravljajo in iščejo rešitve za življenje s to hitro rastočo boleznijo sodobnega časa. Na konferenci je imela uvodni govor ministrica mag. Ksenija Klampfer, aktivno na njej sodelujejo tudi predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ministrica mag. Ksenija Klampfer je v svojem govoru poudarila, da je »za uspešno obvladovanje demence zelo pomembno sodelovanje vseh pristojnih deležnikov, še posebej pa lokalnih skupnosti, ki imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovosti bivanja oseb z demenco in pri ustvarjanju okolja, ki je prijazno osebam z demenco, in v katerem se počutijo varne in sprejete.« 


Po nekaterih ocenah živi v Sloveniji kar 32 tisoč oseb z demenco, to število pa bo v prihodnjih letih zaradi starajoče se družbe še naraslo. Zato so naši cilji, je poudarila ministrica, usmerjeni v realizacijo Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2013-20, ter v izvedbo Strategije za obvladovanje demence do leta 2020. Skladno z Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva do leta 2020 smo zavezani k širiti ponudbe storitev v skupnosti ter razvoju novih oblik pomoči za uporabnike, ki živijo dama. Cilj je zagotoviti  primerljivo število mest v institucionalnem varstvu in v storitvah v skupnosti. 


Ministrica Ksenija Klampfer je še posebej izpostavila tudi socialnovarstveni program, ki ga, tudi ob finančni podpori ministrstva izvaja Spominčica, njihove velike zasluge za izobraževanje in osveščanje o demenci, ter jim čestitala za organizacijo konference.