Skoči na vsebino

NOVICA

S 1. oktobrom se bo sedanjih 62 CSD-jev združilo v 16

S 1. 10. 2018 bo zaživela nova organizacijske struktura CSD, ki prinaša 16 novoustanovljenih centrov za socialno delo, ki bodo nastali s spojitvijo zdajšnjih 62 CSD, ki postanejo enote.

Sprememba v organizaciji, ki se bo zgodila s 1. oktobrom sicer posega samo v način delovanja in organiziranja CSDjev in ne v pravice uporabnikov – te ostajajo enake kot doslej. CSDji po vsej Sloveniji tako ostajajo enotna vstopna točka za vse pravice. Uporabniki bodo pravice iz javnih sredstev še naprej lahko urejali tam, kjer so to počeli do sedaj in pod istimi pogoji. 


V prvem tednu zaposleni na CSDjih ne bodo mogli dostopat do informacijskega sistema centrov za socialno delo (ISCSD), prav tako ne bo možno oddajanje elektronskih vlog. Za to nevšečnost, ki pa se ji nismo mogli izogniti se opravičujemo in stranke prosimo za razumevanje. 

 

Z uvedbo nove organizacijske strukture se bo na ravni novoustanovljenega centra za socialno delo organizirala skupna splošna služba (kadrovska služba, računovodstvo, tehnično-administrativna služba), služba za odločanje o pravicah iz javnih sredstev in skupna strokovna služba, ki bo vključevala službo za koordinacijo in pomoč žrtvam (interventna služba, krizni centri). Predvideva se, da bo znotraj skupne strokovne službe delovala tudi mobilna strokovna enota, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki različnih profilov (psiholog, pravnik, specialni pedagog, itd.) 


Koristi od reorganizacije naj bi imeli tako uporabniki kot tudi zaposleni. Zaposleni na enotah CSD bodo dolgoročno na eni strani razbremenjeni administracije in upravnih postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev; zaradi več terenskega dela pa bodo bolj vpeti v lokalno okolje.


Pogosta vprašanja in odgovori o reorganizaciji CSD

Vsi kontaktni podatki vseh novih centrov za socialno delo in njihovih enot

 

CENTER ZA SOCIALNO DELO

ENOTE CENTRA ZA SOCIALNO DELO

V.D. DIREKTORJA

DOSEDANJE DELOVNO MESTO

CSD CELJE

Celje

Laško

Slovenske Konjice

Šentjur pri Celju

Šmarje pri Jelšah

mag. OLGA BEZENŠEK LALIĆ

            direktorica CSD Celje

CSD DOLENJSKA IN BELA KRAJINA

Črnomelj

Metlika

Novo mesto

Trebnje

mag. IRENA KRALJ

direktorica CSD Metlika

CSD GORENJSKA

Jesenice

Kranj

Radovljica

Škofja Loka

Tržič

URŠKA REPAR JUSTIN

direktorica CSD Radovljica

CSD JUŽNA PRIMORSKA

Izola

Koper

Piran

Sežana

TJAŠA RODMAN

direktorica CSD Koper

CSD KOROŠKA

Dravograd

Radlje ob Dravi

Ravne na Koroškem

Slovenj Gradec

TADEJ POBERŽNIK

direktor CSD Slovenj Gradec

CSD LJUBLJANA

Grosuplje

LJ Bežigrad

LJ Center

LJ Moste-Polje

LJ Šiška

LJ Vič-Rudnik

Logatec

Vrhnika

MATEJ BABŠEK

direktor CSD Ljubljana Šiška

CSD MARIBOR

Lenart

Maribor – Center

Maribor - Tezno

Pesnica

Ruše

Slovenska Bistrica

MARJANA BRAVC

direktorica CSD Maribor

CSD OSREDNJA SLOVENIJA – VZHOD

Domžale

Kamnik

Litija

DANICA KOLŠEK

direktorica CSD Litija

CSD OSREDNJA SLOVENIJA – ZAHOD

Kočevje

Ribnica

KATARINA HITI

direktorica CSD Kočevje

CSD POMURJE

Gornja Radgona

Lendava

Ljutomer

Murska Sobota

BRANKO PETOVAR

direktor CSD Ljutomer

CSD POSAVJE

Brežice

Krško

Sevnica

MARINA NOVAK RABZELJ

direktorica CSD Krško

CSD PRIMORSKO - NOTRANJSKA

Cerknica

Ilirska Bistrica

Postojna

KRISTINA ZADEL ŠKRABOLJE

direktorica CSD Ilirska Bistrica

CSD SAVINJSKO - ŠALEŠKA

Mozirje

Velenje

Žalec

HELENA BEZJAK BURJAK

direktorica CSD Žalec

CSD SEVERNA PRIMORSKA

Ajdovščina

Idrija

Nova Gorica

Tolmin

PATRICIJA MOŽE

direktorica CSD Postojna

 

CSD SPODNJE PODRAVJE

Ormož

Ptuj

mag. MIRAN KERIN

direktor CSD Ptuj

CSD ZASAVJE

Hrastnik

Trbovlje

Zagorje ob Savi

ROK ZUPANC

direktor CSD Trbovlje