Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij

V današnjem Uradnem listu RS in na spletni strani ministrstva je objavljen Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij.

Javni razpis je usmerjen v sofinanciranje enega projekta v okviru katerega bo izvedeno certificiranje družbeno odgovornih podjetij. Certifikat »Družbeno odgovorno podjetje« predstavlja razvoj in implementacijo dolgoročnih procesov v podjetjih, na način da se z ukrepi v podjetjih spodbuja trajnostno družbeno odgovornost v okviru sprememb organizacijskega upravljanja, s poudarkom na odgovornosti do zaposlenih, na odgovornosti do naravnega okolja in odgovornosti do aktivnega vključevanja v skupnosti. 

 

Namen javnega razpisa je (i) opolnomočenje zaposlenih in vodstva podjetij na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, spodbujanje izvajanja trajnostnih aktivnosti v podjetju ter celostno naslavljanje družbene odgovornosti vključno s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in zaposlenih s poudarkom na nediskriminaciji na delovnem mestu, (ii) spodbujanje usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja skozi celoten življenjski cikel posameznika, (iii) dvig deleža medgeneracijskega sodelovanja s poudarkom na prilagajanju delovnih mest starejšim zaposlenim in z upoštevanjem specifik in potreb posameznega življenjskega obdobja posameznika, (iv) ozaveščanje delodajalcev, delavcev in širše javnosti o pomenu zdravja na delovnem mestu in spodbujanje promocije zdravju prijaznih izboljšav delovnega in organizacijskega okolja in (v) ozaveščanje širše javnosti o pomenu družbene odgovornosti.

 

Skupna vrednost nepovratnih sredstev javnega razpisa za leta od 2019 do 2022 znaša 2.000.000,00 EUR.
 
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.

 

Javni razpis delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 

 

Vsebino razpisa najdete tukaj: https://bit.ly/2DCnng1