Skoči na vsebino

NOVICA

1. oktober Mednarodni dan starejših

Letos mineva 18 let, odkar je Generalna skupščina Združenih narodov leta 1990 razglasila prvi oktober, kot mednarodni dan starejših.

Danes je na svetu okoli 700 milijonov ljudi, starejših od 60 let, do leta 2050 pa se pričakuje, da se bo njihovo število povzpelo na 2 milijardi. V Sloveniji je preko 400.000 starejših od 65 let, njihov delež v celotnem prebivalstvu pa se je že približal 20%.

 

Danes živimo v povprečju okoli 30 let dlje, kot pred 100 leti, kar gotovo predstavlja zgodbo o uspehu. To je rezultat boljših delovnih pogojev, napredka v znanosti, boljše zdravstvene oskrbe, kvalitetnejšega prehranjevanja in vrste drugih dejavnikov. Nedvomno je daljše trajanje življenja eden od velikih dosežkov naše civilizacije, v katerem so generirani dosežki mnogih preteklih generacij.

 

Demografske spremembe bodo občutno predrugačile družbe, zato ti dosežki na drugi strani predstavljajo tudi enega od največjih izzivov.  

 

Izziv staranja prebivalstva kot družbenega procesa pa ne zahteva samo iskanja ustreznih odzivov na različnih področjih, temveč zahteva tudi preverbo dosedanjega razumevanja tega fenomena tako s strani nas, posameznikov, kot tudi z vidika celotne družbe. Kakovostno staranje, temelječe na ideji aktivnega staranja ne pomeni samo živeti dlje, gre predvsem za vprašanje, kako živeti bolje.

 

Slovenija se demografskih izzivov zaveda. V letu 2017 je sprejela Strategijo dolgožive družbe. Strategija je sestavljena iz štirih stebrov in sicer trga dela in zaposlovanja, samostojnega zdravega in varnega življenja, vključenosti v družbo in oblikovanja okolja za aktivno staranje. V letu 2018 se bo uresničevanje te strategije nadaljevalo z delom na akcijskih načrtih.   Posebna pozornost bo pri tem namenjena kakovosti življenja v starosti in človekovim pravicam starejših. 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo od 1. do 3. oktobra 2018 sodelovalo na Festivalu za 3. življensko obdobje in vas vljudno vabimo, da obiščete našo stojnico.