Skoči na vsebino

NOVICA

Projekt »Barnahus/Hiša za otroke«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sodeluje pri skupnem projektu Evropske komisije in Sveta Evrope »Barnahus/Hiša za otroke«, ki ga v Sloveniji sicer vodi Ministrstvo za pravosodje. Projekt predvideva vzpostavitev Hiše za otroke,  ki bo nudila otrokom, žrtvam spolnega nasilja  prijazno in varno okolje in bo pod eno streho združila  več služb za obravnavo otrok. Ministrica mag. Ksenija Klampfer  je  danes skupaj še z drugimi akterji podpisala zavezo, da bo ministrstvo še naprej sodelovalo pri tem pomembnem projektu.


Tako bo tudi v Sloveniji po vzoru drugih držav vzpostavljena hiša v kateri bodo otroci, ki so prestali spolno zlorabo, deležni obravnave na njim prijazen način, usmerjene predvsem v zaščito njihovih koristi.


Ministrica mag. Ksenija Klampfer je ob tem poudarila, da bodo » centri za socialno delo tudi v bodoče storili vse, da na vse informacije o ogroženosti otrok v njihovem vsakdanjem okolju, reagirajo hitro in otrokom zagotovijo takojšnjo zaščito.« Prav tako je izrazila zadovoljstvo nad tem, da postavljamo temelje, da naredimo velik korak k ustvarjanju otrokom prijaznejšega pravosodja in se tudi na tem področju zaščite otrokovih pravic približamo najboljšim«.


Obstoječi sodni procesi v primerih suma spolne zlorabe otrok so dolgi in stresni. Otroci so intervjuvani večkrat in posamično o istem dogodku s strani psihologa, tožilca, socialnih delavcev, zdravnikov ipd. To poveča tveganje za retravmatizacijo in reviktimizacijo otroka. Projekt Barnahus oziroma Hiša za otroke pa otrokom zagotavlja obravnavo, ki jih ne bo retravmatizirala in reviktimizirala. Zagotavlja obravnavo, ki dokazano deluje in jim omogoča, da travmatične izkušnje čim prej in na njim čim bolj prijazen način predelajo in lahko zaživijo polno in veselo življenje.


V Sloveniji sicer zagotavljamo otrokom visoko raven zaščite njihovih pravic in visoko kakovost življenja. Ravno Slovenija je bila leta 2011 pobudnica, da bi se 18. november razglasil za Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, kar nam je maja 2015 tudi uspelo. Prav tako smo v zadnjem obdobju sprejeli nekaj bistvenih korakov za izboljšanje zaščite otrokovih pravic: sprejete so bile spremembe Zakona o preprečevanju nasilja v družini in sprejet je bil Družinski zakonik, v katerem se posodabljajo ukrepi za zaščito otrok v okviru družinskih razmerij.