Skoči na vsebino

NOVICA

Invalidska podjetja zaposlujejo 6.619 najtežjih invalidov

Ob 10. obletnici ratifikacije Konvencije Organizacije združenih narodov o pravicah invalidov je Združenje invalidskih podjetij pripravilo mednarodno konferenco, na kateri je zbrane nagovorila tudi ministrica mag. Ksenija Klampfer.

Konvencija o pravicah invalidov je zgodovinsko pomemben dokument, saj je prvi pravno zavezujoč dokument Združenih narodov s področja invalidskega varstva, ki zagotavlja uveljavljanje človekovih pravic oziroma načela enakih možnosti in enake obravnave ter preprečevanja diskriminacije, ki jo doživljajo invalidi na različnih področjih življenja. Konvencija spodbuja, varuje in zagotavlja polno in enakopravno uživanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin invalidov in spodbuja spoštovanje njihovega prirojenega dostojanstva. 


Ministrica mag. Ksenija Klampfer je v svojem nagovoru izpostavila pomembnost konvencije za zagotavljanje človekovih pravic invalidom na vseh področjih njihovega življenja, ter poudarila področje dela in zaposlovanja kot enega najpomembnejših. »Kljub temu, da vseh zaposlitev invalidov ni mogoče izvesti pri običajnih delodajalcih pa v Sloveniji za težje invalide, ki se zaradi invalidnosti ne morejo zaposliti ali zadržati zaposlitve pri običajnih delodajalcih država zaradi preizkušene učinkovitosti ohranja in vzpodbuja posebne oblike zaposlitve, kot so invalidska podjetja s preko 60 letno tradicijo in zaposlitveni centri, ki jih poznamo že 12 let.« Prav tako pa je razvidno,  je poudarila, da so invalidi dobri delavci, kar kažejo tudi podatki Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi, saj je vlog za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe vsako leto manj.


Tako invalidska podjetja, kot zaposlitveni centri so pomemben del socialne ekonomije v Republiki Sloveniji, saj od skupno 34.124 invalidov, ki so bili v mesecu septembru zaposleni, zaposlujejo 6.619 najtežjih invalidov. Pristop upošteva tradicijo, ki jo predstavljajo invalidska podjetja in zaposlitveni centri – ti delujejo po zakonih svobodne podjetniške pobude, vendar v okvirih ali s pomočjo državne intervencije, ki jo predstavlja pomoč za zaposlovanje invalidov.


K temu, da se invalidi lahko zaposlujejo ali ohranjajo zaposlitev, veliko pripomoreta tako zaposlitvena, kot poklicna rehabilitacija z dobro razvito mrežo usposobljenih izvajalcev, kot tudi kvotni sistem financiranja plač najtežjim invalidom, ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.