Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

10. oktober - Svetovni dan brezdomcev

Namen mednarodnega dneva brezdomcev je pritegniti pozornost tej problematiki tako na lokalni kot na državni ravni. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že vrsto let spremljamo problematiko brezdomstva. V okviru potreb in možnosti zagotavljamo podporo, ter primerne spodbude za nadaljnji razvoj in izvedbo programov namenjenih brezdomcem.

Tako kot drugje po svetu so tudi pri nas brezdomci ena najbolj marginalnih družbenih skupin. Natančnih podatkov o številu brezdomcev pri nas ni, so pa brezdomci stalen pojav in značilnost večjih urbanih središč kot so Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Celje, Koper, Jesenice, Kranj, Nova Gorica, Velenje in ostala večja mesta v Sloveniji. 


O številu brezdomcev v Sloveniji lahko govorimo le približno. Število vseh brezdomcev, ki so bili v letu 2017 vključeni v socialnovarstvene programe se je gibalo okoli 3600. Pri tej oceni govorimo o tako imenovanih »vidnih« brezdomcih, saj v to kategorijo niso vključeni prikriti brezdomci (npr. osebe v postopku deložacije, najemniki brez najemne pogodbe, idr.). V zadnjih dveh letih se je povečalo število brezdomcev, oseb s težavami v duševnem zdravju ter mlajših brezdomcev, vsakodnevnih uporabnikov drog.


V letu 2018 sofinanciramo 22 različnih socialnovarstvenih programov za brezdomce v skupni višini 1.400.000 evrov. Ministrstvo zagotavlja približno 50 odstotkov celotne vrednosti programov, sredstva ministrstva pa so namenjena pretežno za strokovne delavce, ter nujne materialne stroške. 


V okviru sofinanciranja socialnovarstvenih programov zagotavljamo mrežo različnih programov glede na potrebe brezdomcev in posameznih lokalnih okolij. V zadnjih letih smo v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva (2013-2020) povečali število programov, ki nudijo obravnavo in strokovno pomoč brezdomcem. V zadnjem obdobju smo veliko pozornosti namenili širitvi terenskih programov, tako v okviru terenskega svetovanja kot v obliki namestitvene podpore. 


Mreža programov za brezdomce vključuje sprejemališča, zavetišča, dnevne centre, terensko delo, informativne pisarne ter namestitveno podporo. Za brezdomce je v različnih zavetiščih na voljo 315 postelj. Poleg povečane pozornosti namestitvenim možnostim, smo mrežo programov dopolnili s programi za preprečevanje deložacij. Takšna programa trenutno delujeta v Ljubljani in Mariboru.


Poleg vseh socialnovarstvenih programov namenjenih za brezdomce se lahko brezdomci vključijo tudi v druge socialnovarstvene programe, ki nudijo strokovno obravnavo na področju preprečevanja zasvojenosti, na področju duševnega zdravja ali drugih oblik pomoči. 


Prav tako, pa se lahko brezdomci v zadnjem letu vključujejo tudi v aktivacijske programe, ki jih razvijamo na ministrstvu v okviru Evropske finančne perspektive (2014-2021).

 

Socialnovarstvene programe najdete na tej povezavi: https://bit.ly/2LwztX7