Skoči na vsebino

NOVICA

Oldločanje CSD-jev o pravicah iz javnih sredstev

Javnost smo v preteklih dneh že obveščali, da se je s 1. oktobrom vzpostavila nova organizacijska struktura centrov za socialno delo in zaradi tega v prvem tednu oktobra zaposleni na CSD-jih niso mogli dostopati do informacijskega sistema centrov za socialno delo (ISCSD). Temu se žal nismo mogli izogniti in se zato opravičujemo ter prosimo za razumevanje.

Letos v primerjavi s preteklimi leti zaradi zaprtja informacijskega sistema sicer ni bistveno večjih odstopanj v času reševanja vlog, saj je obremenitev CSD-jev v jesenskem času vsako leto največja (največ vlog za otroški dodatek, državno štipendijo in subvencijo vrtca prejmejo avgusta).

 

CSD-ji se izredno trudijo, da bi bilo o vseh vlogah strank odločeno čimprej. V primeru večjega števila vlog CSD-ji delajo nadure preko delovnega časa, nekateri tudi ob vikendih. 

 

CSD-ji gledano povprečno mesečno večinoma izdajo odločbe v zakonsko določenem roku 2  mesecev od prejema vloge. Razlik v času odločanja o posamezni letni pravici ni.  

 

Pravica do otroškega dodatka in državne štipendije se vedno izplačujeta za nazaj, zato se v primeru zamude pri izdaji odločbe lahko izplačilo zamakne v naslednji mesec. Prav tako vrtci položnice za plačilo programa vrtca izdajajo za pretekli mesec, zato se v primeru zamude pri izdaji odločbe plača 77 % cene programa, razen če se z vrtcem dogovori drugače, za nazaj, pa vrtec poračuna preveč plačano.