Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Mednarodni dan boja proti revščini

Vsako leto 17. oktobra obeležujemo mednarodni dan boja proti revščini, ki ga je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov leta 1992. Odprava vseh oblik revščine po svetu je tudi prvi od ciljev Agende 2030 za trajnostni razvoj, ki so jo sprejeli na Vrhu Organizacije združenih narodov o trajnostnem razvoju leta 2015.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bila stopnja tveganja revščine v letu 2017 13,3 odstotka, stopnja tveganja socialne izključenosti pa 17,1 odstotkov. Obe stopnji tveganja sta se v primerjavi z letom 2016 znižali, prva za 0,6 odstotkov druga pa za 1,3 odstotke. V letu 2017 je letni prag tveganja revščine znašal 7.628 evrov (232 evrov več kot leta 2016) oziroma 636 evrov na mesec. 


Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo v letošnjem letu odpravili še zadnje varčevalne ukrepe, ki jih je prinesel Zakon o uravnoteževanju javnih financ. 


Prav tako je na naš predlog Vlada Republike Slovenije sprejela  predlog Zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih, s katerim želimo tudi po 1. 1. 2019 ohraniti mejo socialne varnosti upravičencev. 


Ministrica mag. Ksenija Klampfer ob tem poudarja, da je Slovenija socialna država in da morata biti naši vrednoti solidarnost in spoštovanje človekovega dostojanstva.  


Tako bo denarna socialna pomoč ostala na enaki višini in sicer 392,75 evrov. Tako družina z dvema šoloobveznima otrokoma v kateri sta starša ostala brez službe in ne prejemata denarnega nadomestila za primer brezposelnosti skupaj prejeme 885,74 evra denarne pomoči, za dva otroka pa jim pripada tudi otroški dodatek v višini 240,04 evra. Skupni razpoložljivi dohodek družine je tako 1.125,78 evrov. 


Prav tako na ministrstvu upravljamo s Skladom za evropsko pomoč najbolj ogroženim v sklopu katerega najbolj ogroženim osebam skupaj z našimi partnerskimi organizacijami (Rdeči Križ Slovenije in Slovensko Karitas) delimo prehranske izdelke. V letu 2018 smo tako za socialno najbolj ogrožene zagotovili 4.074.733 kilogramov hrane v skupni višini 2.899.815 evrov.