Skoči na vsebino

NOVICA

Teden varnosti in zdravja pri delu

Od 22. do 26. oktobra poteka evropski teden varnosti in zdravja pri delu, ki je letos posvečen kemijski varnosti in poteka pod geslom “Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta." Kemikalije so ključnega pomena za sodoben način življenja in proizvodnje (zdravila, čistila, proizvodnja hrane,…) in jih bomo tudi v bodoče proizvajali in uporabljali. Hkrati pa so kemikalije kritični del številnih proizvodnih procesov.

Raziskave kažejo, da se je v zadnjem desetletju povečala izpostavljenost kemičnim snovem pri delu. Leta 2015 je kar 17 % anketiranih delavcev iz EU in 14 %  slovenskih delavcev poročalo, da so bili izpostavljeni kemičnim snovem vsaj četrtino delovnega časa. Nadalje je 15 % delavcev iz EU in 16 % slovenskih delavcev poročalo o izpostavljenosti dimu, hlapom in prahu.

 

Proizvodnja in uporaba kemikalij predstavlja enega izmed največjih izzivov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v svetovnem merilu. Nekatere kemikalije lahko zaradi svojih lastnosti – kot so, na primer, rakotvornost, mutagenost, vnetljivost – povzročajo vrsto negativnih učinkov na zdravje delavcev, da nevarnosti za okolje niti ne omenjamo. Številni požari, eksplozije, zastrupitve in druge nezgode pri delu so posledica neustreznega nadzora nad njihovimi fizikalnimi lastnostmi.

 

Na tej povezavi najdete 10 informativnih letakov o karcinogenih kemičnih snoveh.