Skoči na vsebino

NOVICA

10. Posvet »Kemijska varnost za vse: Varno ravnajmo z nevarnimi snovmi za zdrava delovna mesta in okolje«

Od 22. do 26. oktobra kot vsako leto poteka teden varnosti in zdravja pri delu. V sklopu obeležitve tega tedna v Laškem poteka 10. posvet Kemijska varnost za vse, ki obravnava varno ravnanje z nevarnimi snovmi na delovnem mestu. Otvoritve posveta se je udeležil državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Tilen Božič.

Državni sekretar Tilen Božič je nagovoril sodelujoče in poudaril, da  proizvodnja in uporaba kemikalij predstavlja enega izmed največjih izzivov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v svetovnem merilu. Prav tako, pa lahko »le z usklajenim delovanjem vlade, delodajalcev in delavcev ter njihovih organizacij dosežemo bolj varno ravnanje z nevarnimi kemičnimi snovmi.«  Varnost in zdravje pri delu je multidisciplinarno področje. Zato si moramo prizadevati za njeno vključitev v politike, strategije in zakonodajo na področju izobraževanja, javnega zdravja, gospodarskega razvoja, financ, investicij, trgovine itd.


V raziskavi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu je kar 38 % podjetij iz Evropske unije in nekaj manj kot 30 % slovenskih podjetij poročalo, da so na njihovih delovnih mestih prisotne kemične snovi ali biološki dejavniki v obliki tekočin, hlapov ali prahu. 


Velika podjetja pogosto uporabljajo več kot 1.000 različnih kemičnih izdelkov, na primer, barve, črnila, lepila, čistila. Odvisno od gospodarske dejavnosti in delovne naloge je možno, da en sam delavec – na primer, v gradbeništvu – pride v stik s stotinami različnih kemičnih snovi.


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za zdravje sta uskladili osnutek Akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu v obdobju 2018-2020, ki bo te dni posredovan v obravnavo Ekonomsko-socialnemu svetu. V omenjenem dokumentu se je Ministrstvo za zdravje zavezalo, da bo leta 2019 sprejelo in objavilo nov Pravilnik o poklicnih boleznih, čemur bo sledila vzpostavitev sistema za ugotavljanje poklicnih bolezni.