Skoči na vsebino

NOVICA

Konferenca Inšpektorata RS za delo

Na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo poteka dvodnevna izobraževalna konferenca katere se je udeležil tudi državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Tilen Božič.

V svojem nagovoru je poudaril, da je delo ministrstva in inšpektorata tesno povezano, ter da si želi da bo sodelovanje še naprej tako dobro. Povedal je tudi, da »je zagotovo še nekaj manevrskega prostora tudi za izboljšave na operativni ravni in tudi tem se bomo posvetili – ne z namenom, da bi delali več in pod večjim pritiskom in zagotovo ne zgolj s pogledom skozi prizmo statističnih podatkov, temveč, da boste imeli na razpolago ustrezne delovne pogoje (od znanja, opreme in dodatnih sodelavcev) na način, ki vam bo omogočal delo opravljati bolje.« Na koncu je državni sekretar vsem inšpektorjem zaželel uspešno in produktivno izobraževalno konferenco ter uspešno delo tudi v prihodnje.

 

Inšpektorat RS za delo namreč opravlja nadzorstvo nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost delavcev pri delu. V okviru socialne inšpekcije pa Inšpektorat RS za delo opravlja nadzorne naloge tudi nad delom javnih socialnovarstvenih zavodov, koncesionarjev ter pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve.