Skoči na vsebino

NOVICA

Podpisan protokol za izvajanje Sporazuma o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer je danes skupaj s kolegom Ministrom za delo, zaposlovanje, borčevsko in socialno politiko Republike Srbije Zoranom Đorđevićem podpisala Protokol za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji.

Ministrica mag. Ksenija Klampfer je povedala, da s tem sporazumom »odpravljamo nekatere birokratske ovire pri zaposlovanju srbskih državljanov v Sloveniji in omogočamo našim podjetjem, da svoje kadrovske potrebe zapolnjujejo v skladu s tem, kar se za urejeno in socialno državo spodobi. 


Potrebe slovenskega gospodarstva v nekaterih panogah, kot je denimo turizem, v zadnjih letih presegajo zmožnosti našega trga delovne sile.  In čeprav nas lahko dejstvo, da so možnosti za zaposlitev naših ljudi, zlasti pa mladih, znova zelo dobre in na predkrizni ravni  je prav, da kot država stopimo nasproti podjetjem, ki v Sloveniji ne morejo zadostiti svojih potreb po kadrih.« 


Ministrica Ksenija Klampfer je poudarila  še dobre izkušnje s podobnim sporazumom, ki smo ga sklenili z Bosno in Hercegovino  in menila, da se bo tudi zaradi poenostavljenih in bolje urejenih formalnih postopkov, do konca letošnjega leta v Sloveniji zaposlilo okoli 4000 državljanov Srbije, kar bo pomenilo tretjino več kot lansko leto. 


»S kolegom, srbskim ministrom za delo, zaposlovanje, borčevsko in socialno politiko, gospodom Zoranom Đorđevićem, sva tako naredila korak naprej v dobrem sodelovanju obeh držav na področju gospodarstva in sociale. Tudi to dejanje potrjuje moje prepričanje, da je Slovenija odprta država, ki razume potrebe okolja, katerega del je in išče priložnosti za razvoj tudi v hitrejšem odzivanju na spremembe,« je še poudarila ministrica. 


Pobudo za sklenitev Sporazuma o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji je Vlada RS sprejela decembra 2017, nato pa ga je Odbor za zunanjo politiko v Državnem zboru potrdil 17. 1. 2018. S sklepanjem bilateralnih sporazumov Slovenija proaktivno načrtuje dolgoročno zagotavljanje potreb po ustrezni delovni sili glede na potrebe slovenskega gospodarstva in demografske kazalce v prihodnjem desetletju. 


Sporazum o zaposlovanju delavcev migrantov iz Srbije določa ključne elemente, kot so pogoji in obseg zaposlovanja državljanov Srbije v Sloveniji, pogoje in postopke za izdajo delovnih dovoljenj in obveznosti in dolžnosti delodajalcev in delavcev.


Ob robu srečanja se je ministrica še udeležila delovnega zajtrka Slovenskega poslovnega kluba.