Skoči na vsebino

NOVICA

Sprejeta sprememba Zakona o socialno varstvenih prejemkih

Državni zbor Republike Slovenije je na današnji seji sprejel Zakon o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih.

Zakon o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih se nanaša na področje denarnih socialnih pomoči in varstvenega dodatka. Zakon določa da se od 1. 1. 2019 dalje osnovni znesek minimalnega dohodka (OZMD) ohranja v enaki višini, kot doslej in tako znaša 392,75 evrov. S spremembo zakona želimo od 1. januarja 2019 dalje ohraniti trenutno mejo socialne varnosti upravičencev do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Cenzus za denarno socialno pomoč za samsko osebo, brez lastnih dohodkov in premoženja, ki se upošteva oziroma brez drugih lastnih možnosti za zagotovitev preživljanja, znaša 392,75 evrov. Če samska oseba z navedenim materialnim stanjem uveljavlja varstveni dodatek, je le-ta sestavljen iz denarne socialne pomoči  (392,75 evrov) in razlike 184,59 evrov in znaša zgornja meja za upravičenost do varstvenega dodatka 577,34 evrov. Cenzus za varstveni dodatek se torej ohranja na 577,34 evrov za samsko osebo, na enaki višini pa ostajata po novem letu tudi pogrebnina in posmrtnina. . 


Ministrica mag. Ksenija Klampfer je izrazila zadovoljstvo ob sprejetju zakona in poudarila, da je »Slovenija socialna država, naši vrednoti morata biti solidarnost in spoštovanje človekovega dostojanstva«.


Od 1. januarja 2019 dalje bodo tako zneski ostali nespremenjeni in bodo še naprej znašali: 

  • denarna socialna pomoč  392,75 evrov
  • varstveni dodatek             184,59 evrov 
  • pogrebnina                       785,50 evrov 
  • posmrtnina                       392,75 evrov

Zakon predvideva, da se vsem uživalcem denarne socialen pomoči in varstvenega dodatka, ki bodo imeli na dan 1. 1. 2019 pravico priznano po starem OZMD 297,56 po uradni dolžnosti s strani CSD-jev ugotovi upravičenost do pravice po novem OZMD 392,75 eur. 


Denarno socialno pomoč trenutno prejema 54.368 upravičencev, varstveni dodatek pa 18.784 upravičencev. 


Finančne posledice sprejetega zakona znašajo 74,7 milijona evrov letno.