Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica mag. Ksenija Klampfer na čelu Sveta RS za otroke in družino

Četrto sejo Svet RS za otroke in družino je prvič vodila ministrica mag. Ksenija Klampfer. Kot nova vodja Sveta je izrazila veselje, da lahko prvič vodi Svet Republike Slovenije za otroke in družino, ki ga vidi kot pomemben napredek na področju celovitejšega pristopa k obravnavi problematike otrok in družine pri nas. Poudarila je tudi, da zelo ceni delo vsakega člana in članice, tako v Svetu za otroke in družino, kot tudi njihovo siceršnje delo, ki pomembno prispeva k temu, da otroci in družine pri nas živijo dobro.

»Prioritete v tem mandatu bodo zaključiti še dva preostala manjkajoča strateška dokumenta – Resolucijo o preprečevanju nasilja v družini in nad ženskami in Program za otroke ter zagotoviti uspešno implementacijo vseh že sprejetih predpisov« je še poudarila ministrica mag. Ksenija Klampfer.

 

Članice in člani so na seji prejeli tudi informacijo o poteku priprave letnega poročila Sveta za Vlado Republike Slovenije. Svet je v skladu z Družinskim zakonikom  dolžan Vladi Republike Slovenije enkrat letno poročati o svojem delu, kot tudi podati oceno stanja na področju položaja otrok. S tem namenom je bila narejena tudi raziskava »Pregled položaja otrok in družin v Sloveniji«, ki jo je izvedel Inštitut RS za socialno varstvo (IRSSV) in predstavlja podlago za vsebinski del letnega poročila sveta.

 

Na seji so predstavniki vlade svetu predstavili  tudi druge aktivnosti s področja otrok in družine. Med drugim so predstavili predlog novelo Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti in predlog novega Zakona o nepravdnem postopku. Slednji je postopkovni zakon, ki bo omogočil, da se bodo določbe Družinskega zakonika lahko v praksi dejansko uporabljale. 

 

Podana je bila tudi kratka informacija o poteku projekta "Hiša za otroke", pripravi Resolucije o preprečevanju nasilja v družini in nad ženskami, pripravi programa za otroke, projektu celovite ocene participacije otrok v Sloveniji s pomočjo orodja, ki ga je razvil Svet Evrope in pripravi spletnega orodja za informativni izračun primerne višine preživnine za otroka.