Skoči na vsebino

NOVICA

Sprejeta Novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H).

Z novelo se umika masovni avtomatični izračuna za letne pravice, kot so otroški dodatek, subvencija vrtca, državna štipendija in subvencija malice in kosila, ki bi sicer pričel veljati septembra 2019. Masovni avtomatični izračun se s spremembo zakona nadomesti z uvedbo mesečnega preverjanja izpolnjevanja pogojev za nadaljnje prejemanje letnih pravic od meseca decembra dalje oziroma se ohrani izdaja informativnega izračuna le v primeru, ko bo informacijsko omogočena avtomatizacija postopkov.

 

V letu 2018 smo intenzivno preučili in izvedli testiranja glede nadgradnje informacijskega sistema centrov za socialno delo, da bi zagotovili ustrezno tehnično podporo masovnemu avtomatičnemu informativnemu izračunu za letne pravice, da bi razbremenili vlagatelje in centre za socialno delo.

 

Ministrstvo je na podlagi testiranj ugotovilo, da bi uveljavitev masovnega avtomatičnega informativnega izračuna lahko povzročila negativne posledice tako za upravičence, saj pravica ne bi bila pravočasno priznana, kot tudi za centre za socialno delo, na katere bi se obračali nezadovoljni upravičenci.

 

Pomembno je poudariti, da predlog novele s 1.januarjem 2019 ohranja ključno prednost, ki jo je prinesla prejšnja novela (ZUPJS-G) – to je razbremenitev strank, ki jim od decembra dalje ne bo treba vlagati vlog za podaljšanje pravice za otroški dodatek, subvencijo vrtca, državno štipendija, subvencijo malice in kosila, saj bo o podaljšanju pravice odločil CSD po uradni dolžnosti. Vlogo bo potrebno oddati ko bo stranka prvič uveljavljala te pravice.