Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sprejet Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2019

Vlada RS je na današnji seji sprejela Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2019.

Načrt  za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja (APZ) za leto 2019 je pripravljen:

  • na podlagi Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016-2020 
  • in na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2019.

Večina programov APZ v letu 2019 bo namenjenih spodbujanju zaposlovanja in usposabljanju ciljnih skupin, ki predstavljajo strukturni problem trga dela. Namen in cilj aktivnosti v okviru APZ bo v letu 2019 povečati zaposlitvene možnosti brezposelnim osebam in jih čimprej aktivirat in vključiti na trg dela. 

 

Ključne ciljne skupine bodo: 
·    dolgotrajno brezposelni (konec okt. 2018 jih je bilo 51,5 % med vsemi brezposelnimi),  
·    starejši  od 50 let (skoraj 38 % - delež med vsemi brezposelnimi se zvišuje) 
·    nizko izobraženi  (skoraj 31 % med vsemi BO)
·    in mladi (21,4 %).

 

Glede na to, da se delodajalci srečujejo s pomanjkanjem delovne sile bomo programe zelo ciljno usmerjali, saj je ključni cilj zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi, zvišati zaposljivost in zaposlenost, predvsem mladih, starejših ter nizko-izobraženih. 

 

Z namenom odprave strukturne brezposelnosti želimo okrepiti ukrepe usposabljanja in izobraževanja aktivnega prebivalstva (brezposelni, zaposleni in drugi iskalci zaposlitve) ter jim zagotoviti kompetence, znanja in spretnosti glede na potrebe trga dela. 

 

Načrtovana sredstva za izvajanje ukrepov APZ v 2019

 

Obseg sredstev v višini 91.450.595 EUR, od tega

  • 35.156.532 EUR iz integralnega proračuna, 
  • 56.294.063 EUR iz sredstev ESS (OP EKP 2014-2020) 

V programe APZ bo tako v letu 2019 predvidoma vključenih skupaj 34.570 oseb, od tega 31.070 brezposelnih in 3.500 zaposlenih oseb

 

Posebno pozornost bomo posvetili tudi prejemnikom denarne socialne pomoči. Vključili bomo tudi  7.200 prejemnikov denarnega nadomestila.

 

Poleg brezposelnih bo v letu 2019 dodatno vključenih v APZ tudi 3.500 zaposlenih, in sicer z namenom krepitve njihovih kompetenc oziroma povečanja zaposljivosti in konkurenčnosti.