Skoči na vsebino

NOVICA

Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2019

Zavod RS za zaposlovanje je objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2019.

Za javna dela bo v letu 2019 namenjenih 15 milijonov evrov. 

 

V letu 2019 bo v javna dela vključenih približno 2.800 dolgotrajno brezposelnih oseb, ki kljub ugodnim gibanjem na trgu dela ostajajo v evidenci brezposelnih oseb. Prednostno bodo tako javna dela namenjena tistim dolgotrajno brezposelnim, ki so v evidenci brezposelnih oseb prijavljeni dve leti in več in so v večini primerov hkrati starejši in nižje izobraženi ter imajo tudi različne omejitve za zaposlitev.

 

V okviru javnega povabila bodo posebne kvote sredstev namenjene za izvedbo:

  • socialnovarstvenih programov javnih del, saj želimo upoštevati potrebe najbolj ranljivih uporabnikov storitev javnih del na lokalni ravni (invalidi, starejši, otroci in mladostniki);
  • programov javnih del, ki bodo namenjeni vključevanju dolgotrajno brezposelnih oseb s I. do IV. ravnjo izobrazbe, saj želimo povečati delež te ciljne skupine v skupnem številu vseh vključenih v javna dela in
  • programov s področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, okolja in prostora, kulture ter drugih programov javnih del.

Z javnim povabilom za izbor programov javnih del za leto 2019 bomo spodbujali reševanje brezposelnosti v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, saj se ravno na ravni lokalnih skupnosti oblikujejo vsebine programov javnih del v javnem interesu, ki so primerne za zaposlovanje težje zaposljivih občanov in hkrati odražajo potrebe najbolj ranljivih občanov (starejši, invalidi…), ki so koristniki storitev javnih del.  

 

Izvajalci javnih del bodo lahko ponudbe na javno povabilo oddali od 5. decembra 2018 dalje, javno povabilo pa bo odprto najdlje do 30. aprila 2019 oziroma do porabe razpoložljivih sredstev.

 

Celoten javni poziv najdete na tej povezavi: https://bit.ly/2znWS9B