Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pojasnilo v zvezi z uveljavljanjem pravic in delom centrov za socialno delo

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poudarjamo, da navedbe Društva socialnih delavcev, ki so bila objavljena v nekaterih medijih in se nanašajo na delo CSDjev, ne držijo. Ne držijo navedbe, da centri za socialno delo glede nekaterih sprememb, ki se uvajajo z novim letom, niso prejeli jasnih navodil. Centri za socialno delo so s strani ministrstva prejeli vse potrebne informacije in pojasnila in so dolžni o tem seznanjati tudi stranke.

Opozarjamo, da se s 1. decembrom 2018 spreminja postopek podaljševanja določenih pravic iz javnih sredstev, in sicer podaljšanje pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila

 

Od 1. decembra 2018 dalje zato upravičencem do navedenih pravic ne bo treba vlagati vlog za podaljšanje navedenih pravic, saj bo to naredil CSD po uradni dolžnosti.

 

Ker avtomatizacije odločanja s pomočjo informacijskega sistema (tj. da sistem samodejno izdela odločbo brez sodelovanja strokovnega delavca) še ni mogoče zagotoviti, bo odločanje centrov za socialno delo po uradni dolžnosti potekalo nespremenjeno. 
 
V informacijskem sistemu bodo v začetku decembra 2018 že pripravljene vloge za upravičence, ki jim pravica do otroškega dodatka in znižanega plačila vrtca izteče z 31. decembrom 2018.  Teh upravičencev je okoli 30.000. To pomeni, da bodo centri za socialno delo za navedene upravičence po uradni dolžnosti odločili o nadaljnjem upravičenju do otroškega dodatka oziroma znižanju plačila vrtca. 

 

Če oseba prvič vlaga vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, državne štipendije in subvencije malice in kosila, mora vložiti vlogo na predpisanem obrazcu (papirna ali elektronska vloga), prav tako mora oseba veš čas prejemanja pravice sporočati spremembe, ki vplivajo na upravičenje do pravice. 
 
Vsebinski pogoji uveljavljanja pravic iz javnih sredstev se ne spreminjajo.

 

Želimo še opozoriti, da od 1. decembra 2018 ni sprememb v postopkih priznavanja pravice do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje

 

To pomeni, da mora oseba:

  • vložiti vlogo, ko prvič uveljavlja pravico,
  • vložiti vlogo za podaljšanje priznane pravice, 
  • sporočiti spremembo v času trajanja pravice. 

 

Primer: osebi izteče pravica do denarne socialne pomoči in otroškega dodatka z 31. decembrom 2018. 

  • O podaljšanju pravice do otroškega dodatka bo odločal center za socialno delo po uradni dolžnosti - oseba ne vlaga vloge za podaljšanje pravice do otroškega dodatka. 
  • Če želi oseba od 1. januarja 2019 dalje še nadalje prejemati denarno socialno pomoč, mora vložiti vlogo za podaljšanje pravice do denarne socialne pomoči najkasneje do 31. decembra 2018.