Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Poslanica ob 3. decembru - Mednarodnemu dnevu invalidov

Spodaj objavljamo poslanico Sveta za invalide Republike Slovenije ob 3. decembru, Mednarodnemu dnevu invalidov.

Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov.


Svet za invalide Republike Slovenije
naslavlja na slovensko javnost


P O S L A N I C O
ob 3. decembru - mednarodnem dnevu invalidov 2018


Ob tej priložnosti potekajo aktivnosti Evropske unije pod geslom:
Evropski dan invalidov - "Skupaj gremo naprej"


Letošnje leto s sloganom »Skupaj gremo naprej« obeležuje enotnost in slogo v delovanju vseh življenjsko-družbenih procesov v sodelovanju ljudi, institucij skupaj z državo, da bi združeno omogočili boljše in uspešnejše predvsem pa pravičnejše življenje invalidov. To je tudi zaveza, ki jo je Slovenija dala ob ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in letos praznujemo 10. obletnico ratifikacije Konvencije. Svet za invalide Republike Slovenije v novem mandatu še odločneje hodi po tej poti in dela korenite spremembe za boljši jutri invalidov skupaj z njimi.


Svet za invalide Republike Slovenije v začetku svojega drugega mandata aktivno uresničuje svoje naloge in s korenitimi spremembami napreduje do uresničitve svojega resničnega poslanstva, ki ga v 33/2 členu nalaga Konvencija o pravicah invalidov. Svet za invalide Republike Slovenije mora postati neodvisno telo kot to določajo tudi Pariška načela, ki pravijo, da mora biti neodvisnemu organu zagotovljena funkcionalna neodvisnost z zakonodajnim tekstom ali Ustavo imeti mora finančno neodvisnost, torej dovolj velik proračun zagotovljen s strani parlamenta in seveda neodvisnost glede oseb oziroma kadrov, ki morajo biti delegirani kot člani neodvisnega mehanizma. Tega ta svet do sedaj ni imel.


Nekatere od bistvenih nalog neodvisnega organa so promocija, zaščita in monitoring s področja invalidske politike. Promocija je bistvena za ozaveščanje ljudi tako laične kot strokovne javnosti o invalidih in invalidski politiki, o njihovih pravica in možnostih, torej o vsem kar se tiče invalidov. Zaščita pravic invalidov pomeni varstvo invalidov, ko in če so jim pravice kršene. Pomagati invalidom v tožbah, dajanje in pisanje strokovnih mnenj ali priprava ekspertiz za sodišča, vse to je delo neodvisnega organa kakršen mora postati Svet za invalide Republike Slovenije. Zagotovo je ena pomembnejših nalog tudi monitoring implementacije Konvencije o pravicah invalidov v Sloveniji.


To, da je tak organ potreben v Sloveniji je prepoznal tudi Odbor za pravice invalidov ZN, v Ženevi, na kar so nas tudi pisno opozorili. Svet je že pripravil prvi osnutek Zakona o Svetu za invalide Slovenije, ki predvideva neodvisen organ, kot ga zahtevajo smernice Konvencije o pravicah invalidov in Pariška načela. Predvsem pa bo to organ, ki bo za Slovenske invalide prvi kot tak deloval popolnoma neodvisno in v celoti le zanje in le za dobrobit invalidov.


Skupaj gremo naprej!


Svet za invalide Republike Slovenije
ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. decembra 2018,
še posebej z zadovoljstvom čestita
vsem slovenskim invalidom in državljanom, ki živijo in delajo z invalidi.


Svet za invalide Republike Slovenije
Dane KASTELIC
P R E D S E D N I K