Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

3. december – Mednarodni dan invalidov

Ob 3. decembru, Mednarodnemu dnevu invalidov, smo na ministrstvu pripravili novinarsko konferenco, na kateri smo predstavili novosti na področju invalidske zakonodaje. S 1. januarjem se namreč pričneta uporabljati Zakon o osebni asistenci in Zakon o socialnem vključevanju invalidov.

Ministrica mag. Ksenija Klampfer je vsem invalidom najprej čestitala ob njihovem prazniku in poudarila,  da jo veseli, da lahko prav letos, ko  praznujemo  10. obletnico ratifikacije Konvencije o pravicah invalidov, predstavimo skorajšnji začetek izvajanja in novosti dveh za invalide zelo pomembnih zakonov.

 

Ministrica je še povedala, da se zaveda, »da so znanja, vedenja in izkušnje, ki jih imajo invalidi, ključnega pomena pri soustvarjanju zakonske politike.  Njihovo sodelovanje je nujno potrebno, da bi invalidska politika zaživela v pravem pomenu in so zakoni napisani življenjsko”.

 

Z obema zakonoma sledimo načelom Konvencije o pravicah invalidov; torej prizadevanjem za čimbolj neodvisno,  samostojno in kakovostno življenje invalidov.
Geslo letošnjega mednarodnega dneva invalidov  je  »Skupaj gremo naprej« in to geslo bomo uresničevali na področju invalidske politike tudi v prihodnje. 

 

Zakon o socialnem vključevanju invalidov je zelo pomemben zakon, ki nadomešča Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb iz leta 1983 in zaokroža zakonodajo na področju invalidskega varstva. Ključni cilj zakona je zagotavljanje neodvisnega življenja invalidov v skupnosti.
  
S tem zakonom širimo krog invalidov, ki dobijo pravice po zakonu (poleg oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in najtežje gibalno oviranih oseb) in sicer na:

  • osebe z avtističnimi motnjami, ki imajo tako hudo obliko neprilagojenega vedenja, ki jim onemogoča samostojno življenje in pridobivanje sredstev za preživljanje,
  • osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in
  • gluhoslepe osebe.

S širitvijo kroga upravičencev želimo reševati problematiko mladih ljudi, pri katerih pride do hude invalidnosti pred prvo zaposlitvijo in zato ne pridobijo pravic po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

 

V mesecu novembru 2018 je imelo status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb 6651 ljudi. S širjenjem kroga upravičencev po novem zakonu se bo število oseb s statusom invalida po tem zakonu povečalo, po naši oceni na cca 7000 ljudi. 

 

Invalidi s statusom po tem zakonu bodo imeli pravico do nadomestila za invalidnost v višini seštevka denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. To v praksi pomeni, da se bo nadomestilo v višini 382,32 EUR, ki ga prejema 6651 oseb, povišalo na 577,34 EUR. To je znesek, ki ga naša država zagotavlja osebam za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju.


Ti invalidi imajo običajno tudi pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, saj brez pomoči druge osebe ne morejo opravljati osnovnih življenjskih potreb. Dosedanji dodatek za tujo nego in pomoč, ki sedaj znaša 103,02 EUR oziroma 206,03 EUR, se bo preimenoval v dodatek za pomoč in postrežbo in se izenačil z dodatkom za pomoč in postrežbo po ZPIZ. Po novem bo znašal 146,06 EUR oziroma 292,11 EUR. Šlo bo za avtomatično prevedbo in ne bodo potrebni novi postopki.

 

Višina proračunskih sredstev za nadomestilo za invalidnost in dodatek za pomoč in postrežbo se bo z letošnjih okoli 40 milijonov evrov povišala na približno 60 milijonov evrov v letu 2019.

 

S 1. januarjem 2019  pa bodo uporabniki lahko začeli uveljavljati pravice po Zakonu o osebni asistenci. Osebna asistenca se v Sloveniji sicer izvaja že veliko let, vendar se je do sedaj sofinancirala preko programov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

S sprejetjem zakona pa je osebna asistenca postala zakonska pravica. S tem zakonom uporabnika postavljamo v središče, obseg storitev osebne asistence se bo ugotavljal glede na potrebe posameznika, uporabnik sam izbere izvajalca osebne asistence, uporabnik mora imeti nadzor nad organizacijo in oblikovanjem osebne asistence glede na lastne potrebe, zmožnosti, življenjske okoliščine, pogoje in želje. Z zakonom uresničujemo tudi enega temeljnih ciljev Konvencije o pravicah invalidov.

 

Posnetek novinarske konference je na voljo na tej povezavi: https://bit.ly/2FZ6aic 


Gradivo za medije Zakon o osebni asistenci
Gradivo za medije Zakon o socialnem vključevanju invalidov