Skoči na vsebino

NOVICA

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je v Uradnem listu RS št. 79/2018 z dne 7. 12. 2018, objavil Javni razpis z nazivom "Pilotni projekti razvoja in uvedba inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih".

V okviru razpisa se bo podprlo projektna partnerstva (dva krovna partnerja, ki sta registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji po Zakonu o gospodarskih družbah in opcijsko en svetovalni partner, ki je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji), ki izpolnjujejo pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.

 

Sofinanciralo se bo aktivnosti, ki bodo usmerjene v vpeljavo ukrepov in ustvarjanje boljših delovnih pogojev za starejše delavce (npr. programi, pripomočki, orodja, aktivnosti, vpeljava strokovnjaka za upravljanje starejših zaposlenih ipd.).

 

V okviru javnega razpisa se bo sofinanciralo upravičene stroške plač zaposlenih na projektu in pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov – posredni stroški v višini 40 % neposredno potrjenega stroška plač in povračil v zvezi z delom.

 

Skupna vrednost javnega razpisa je 600.000 EUR, pri čemer lahko posamezno partnerstvo pridobi največ 40.000 EUR. Pilotni projekti bodo v 80 % sofinancirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna.

 

Projekti se bodo izvajali v obeh kohezijskih regijah po naslednji delitvi: KRVS: 60 % sredstev in KRZS: 40 % sredstev.

 

Javni razpis se izvaja v okviru operacije "Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile" (program ASI).

 

Rok za prijave je do 14. 1. 2019.

 

Več o javnem razpisu in pogojih je dostopno na povezavi: www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-pilotni-projekti-razvoja-in-uvedbe-inovativnih-resitev-za-ohranjanje-zavzetosti-pro/