Skoči na vsebino

NOVICA

Prvo srečanje ministrice mag. Ksenije Klampfer z varuhinjo človekovih pravic

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer se je na letnem delovnem srečanju prvič sestala z varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer.

Varuhinja in ministrica sta se dotaknili številnih aktualnih tem s področja človekovih pravic, ki sodijo na področje delovanja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 


Mag. Ksenija Klampfer je med prioritetami ministrstva izpostavila ureditev prekarnega dela ter zaposlitev novih inšpektorjev za delo in pojasnila, da si bo ministrstvo prizadevalo za optimizacijo delovnih procesov na inšpektoratu, odpravo togosti in pravočasnost pri ustreznem odzivanju. 


Varuhinja je opozorila na problematiko prezasedenosti v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov. Problematika je pereča in ministrstvo si prizadeva za čimprejšnjo zagotovitev pogojev za odpravo prezasedenosti varovanih oddelkov, tudi z odpiranjem novih varovanih oddelkov. 


Glede pomanjkanja prostih postelj v domovih za starostnike, na kar je opozorila varuhinja, bomo na ministrstvu v okviru javnega razpisa za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše v letih 2018, 2019 in 2020 zagotovili dodatnih 928 ležišč. Že pripravljen Zakon o dolgotrajni oskrbi pa predstavlja dolgoročno in sistemsko rešitev tudi glede domske oskrbe starejših. 


Ministrica je na srečanju z varuhinjo tudi predstavila ukrepe, ki jih je sprejela ob začetku ministrovanja na osnovi vladnega programa za odpravo zaostankov. Števec še nerešenih pritožb bo ponovno uveden  na spletni strani ministrstva še v letu 2018. Prav tako pa bo ministrstvo storilo več za opolnomočenje zaposlenih na centrih za socialno delo, da bodo lahko kompetentno in hitro reševali vse vloge in pritožbe ter v večji meri opravljali strokovne naloge na področju socialnega varstva.


Ministrico so spremljali državna sekretarka Breda Božnik, direktor Direktorata za družino Andrej Del Fabro, namestnica generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve  Špela Isop,  generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela  mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja Dragica Bac. 


Ministrica se je ob zaključku srečanja varuhinji zahvalila za konstruktivno izmenjavo mnenj in priporočila, ki jih bo ministrstvo upoštevalo. Obe pa sta izrazili prepričanje, da bo sodelovanje odlično tudi v prihodnosti.