Skoči na vsebino

NOVICA

Informacija o stanju na centrih za socialno delo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti redno spremlja stanje zaostankov na centrih za socialno delo pri reševanju vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in dinamiko njihovega reševanja.

Iz podatkov in poročil, ki jih ministrstvo tedensko pridobiva s terena od obstoječih CSD-jev izhaja, da večina slednjih ne beleži zaostankov pri reševanju vlog. Nerešene ostajajo le tiste zadeve, v katerih se čaka dopolnitev stranke. Večje zaostanke imajo le na CSD Ljubljana, ki je tudi največji center v državi.

Zaostanki so posledica dejstva, da je reorganizacija potekala ravno v času, ko centri tudi sicer prejemajo največje število vlog. Ob tem je potrebno omeniti tudi izpad delovanja informacijskega sistema v avgustu in septembru, ki je dodatno povečal število nerešenih zadev.

 

Ministrstvo pristopa k reševanju situacije na način, da se bo del zaostankov s centrov, ki beležijo največje zaostanke prenesel na tiste brez zaostankov. Na ministrstvu menimo, da centri izvajajo sistem socialne dejavnosti za vse državljane in prav je, da si med seboj pomagajo. Zaposleni na centrih se trudijo, da bi vse prispele vloge rešili v čim krajšem času, tudi z delom preko polnega delovnega časa.

 

Ministrstvo je s centri v stalnih stikih in jim nudi vso potrebno podporo. Nova organizacija dela na centrih prinaša razbremenitev zaposlenih iz naslova odločanja po uradni dolžnosti o podaljšanju letnih pravic, saj strankam ni več potrebno vlagati vlog. Dodatno razbremenitev bo prinesel tudi nov dokumenti sistem Krpan, ki ga uvajamo s 1. 1. 2019. Poleg tega je ministrstvo v letih 2017 in 2018 kadrovsko okrepilo centre za socialno delo za nekaj več kot 11 odstotkov.