Skoči na vsebino

NOVICA

Prvih sto dni Vlade Marjana Šarca

V prvih sto dneh je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod vodstvom ministrice mag. Ksenije Klampfer sprejelo ukrepe, ki izboljšujejo socialno ekonomski položaj državljanov. Odpravljeni so bili varčevalni ukrepi, ohranjena je višina denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, sprejet je bil zakon o minimalni plači.

Sprejeta je bila novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki se nanaša na področje denarnih socialnih pomoči in varstvenega dodatka. Ohranja osnovni znesek mini¬malnega dohodka v višini 392 evrov, ki bi se sicer s 1. januarjem znižal za 60 evrov.

 

Na podlagi ugotovitev Statističnega urada Republike Slovenije je bila gospodarska rast v letu 2017 v Sloveniji 4,9 odstotna, tako da so izpolnjeni pogoji za prenehanje začasne omejitve oziroma znižanja določenih pravic. Zato se bodo s 1. 1. 2019 sprostili varčevalni ukrepi pri Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (materinsko nadomestilo neomejeno in starševsko nadomestilo je omejeno na 2,5 kratnik povprečne plače, doslej 2 kratnik; očetovsko in starševsko nadomestilo bo znašalo 100 odstotkov osnove, doslej 90%; dodatek za veliko družino bodo prejele vse velike družine, ne glede na dohodkovni položaj (doslej omejen na cenzus); do državne štipendije bodo upravičeni dijaki in študenti iz družin z dohodki pod 659,30 evrov neto povprečno na družinskega člana (dodatnih 8.500 upravičencev)).

 

Vlada je sprejela tudi nov Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja (APZ) za leto 2019. Načrtovana sredstva za izvajanje ukrepov APZ v letu 2019 znašajo 91 milijonov evrov, od tega 35 milijonov evrov iz integralnega proračuna in 56 milijonov evrov iz sredstev Evropskega socialnega sklada, v programe APZ bo tako v letu 2019 predvidoma vključenih skupaj 34.570 oseb, od tega 31.070 brezposelnih in 3.500 zaposlenih oseb. Večina programov APZ v letu 2019 bo namenjenih spodbujanju zaposlovanja in usposabljanju ciljnih skupin, ki predstavljajo strukturni problem trga dela.

 

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer je  z Ministrom za delo, zaposlovanje, borčevsko in socialno politiko Republike Srbije Zoranom Đorđevićem podpisala Protokol za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji.  Sporazum o zaposlovanju delavcev migrantov iz Srbije določa pogoje in obseg zaposlovanja državljanov Srbije v Sloveniji, pogoje in postopke za izdajo delovnih dovoljenj ter obveznosti delodajalcev in delavcev. S tem bodo slovenska podjetja lažje zadostila potrebe po delovni sili v panogah, kjer delavcev sicer primanjkuje.

 

Sprejeta je bila novela Zakona o minimalni plači, po kateri se bo minimalna plača iz sedanjih 638 evrov neto zvišala na 667 evrov neto 1. januarja 2019, od 1. januarja 2020 pa na 700 evrov, poleg tega bodo na isti datum (1. 1. 2020), iz minimalne plače izvzeti tudi vsi dodatki (za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje razmere dela). V času obravnave predloga zakona o minimalni plači je bil predlog zakona dvakrat uvrščen na Ekonomsko socialni svet. Za dialog s socialnimi partnerji si bo ministrstvo prizadevalo tudi v prihodnje, saj je ta ključnega pomena za zagotavljanje socialnega miru in ustvarjanja temeljev za uspešen družbeni, socialni in ekonomski razvoj države. 

 

Inšpektorat za delo se bo kadrovsko okrepil. Predlog Zakona o izvrševanju proračuna predvideva zaposlitev desetih novih oseb. 

 

Ponovno je bil vpeljan števec še nerešenih pritožb, ki je objavljen na spletni strani ministrstva. 

 

Prvih 100 dni Vlade Marjana Šarca (.pdf)