Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrstvo in sindikat CSD-jev dosegla dogovor, opozorilne stavke ne bo

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer in predsednik Sindikata Centrov za socialno delo SINCE07 Perica Radonjić sta danes podpisala dogovor o dodatnih zaposlitvah na Centrih za socialno delo. Opozorilne enourne stavke na CSDjih, napovedane za 9. 1. 2019, ne bo.

Ministrica in predsednik sindikata sta se dogovorila za dodatne zaposlitve po potrditvi finančnih načrtov centrov za socialno delo. Skupno je v letu 2019 predlaganih 73 dodatnih zaposlitev. 

 

Ministrica mag. Ksenija Klampfer je ob tem povedala: »Zadovoljna sem, da je bil dogovor dosežen in da bo delo centrov za socialno delo, ki zagotavljajo podporo socialno najšibkejšim, nemoteno teklo dalje. Prav s tem namenom smo se na ministrstvu takoj odzvali in prisluhnili predstavnikom zaposlenih na centrih za socialno delo. Ministrstvo in sindikat bodo opravljali mesečne evalvacije že aktivnih ukrepov, ki se bodo zaključile 3. 6. 2019 s strateškim dokumentom razvoja in dela Centrov za socialno delo vključno s kadrovskim načrtom.«

 

Predsednik sindikata Since07Perica Radonjić je ob podpisu dogovora poudaril:
»Doseženi dogovor je za Sindikat Centrov za socialno delo Slovenije SINCE07 sprejemljiv in po našem mnenju predstavlja dobro osnovo za začetek reševanja kadrovske situacije na Centrih za socialno delo v Sloveniji. Stavka napovedana za v sredo, 9.1.2019, tako ne bo potrebna. Ključnega pomena za nas je določilo dogovora, ki govori o mesečnih usklajevanjih in spremljanjih stanja, ki bo rezultiralo v dokumentu, ki bo zajemal srednjeročni kadrovski načrt. Na ta način bomo vzpostavili primerne delovne pogoje na centih za socialno delo, v katerih bodo strokovni delavci lahko kakovostno opravljali svoje delo in se posvečali strankam v takšnem obsegu kot je to potrebno. Sodelovanje z MDDSZ je bilo zelo dobro, pohvaliti moram njihovo odzivnost in izkazano razumevanje situacije, v kateri smo se centri za socialno delo znašli.«