Skoči na vsebino

NOVICA

S preventivo in ozaveščanjem mladih želimo preprečevati nasilje tudi v poznejših partnerskih odnosih

Ministrstvo je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov na področju enakosti žensk in moških, ki je osredotočen na dve področji: na nasilje med zmenkanjem* in na delo s fanti za preseganje stereotipov.

Nasilje med zmenkanjem:

 

Po slovenski nacionalni raziskavi (2010) je psihično nasilje v partnerskem odnosu doživela vsaka druga ženska (49 %), fizično skoraj vsaka četrta (23 %), spolno nasilje 7 % anketirank. V zadnjem letu pred opravljanjem položaju pa psihično vsaka druga (50 %), fizično 6 % in spolno 2 % anketiranih. Nasilje nad ženskami v partnerskih odnosih je torej še kako prisotno.

Nasilje, ki ga ženske doživljajo v partnerskih odnosih, se velikokrat ne začne šele, ko se par preseli v skupno stanovanje, ampak že v času, ko še zmenkata oziroma hodita. Ko sta torej par, pa še ne živita skupaj. Namen tovrstnih projektov je ozaveščanje in opolnomočenje mladih, da prepoznajo prve znake nasilja, kot je npr. pregledovanje telefonskih klicev, sporočil, omejevanje stikov s prijateljicami, prijatelji,…  O tej vrsti nasilja v naši družbi ne govorimo dovolj, mladi pa imajo velikokrat popačene predstave o partnerskih odnosih.

 

Od leta 2017 do konca 2019 na ministrstvu izvajamo projekt, ki se deloma navezuje tudi na nasilje med zmenkanjem – gre za s strani EU sofinanciran projekt Odklikni!, s katerim opozarjamo na nasilje, ki ga dekleta in ženske doživljajo na spletu. Mnogo mladih se danes namreč spozna na spletu in nasilje s spleta se velikokrat odrazi tudi, ko se fant in dekle srečata v živo.

 

Delo s fanti za preseganje spolni stereotipov:

 

Spolni stereotipi, torej družbena pričakovanja, kakšna naj bi bila vloga žensk in moških v družbi, nimajo negativnega vpliva zgolj na ženske, ampak tudi na moške. Oktobra lani je ministrstvo organiziralo dvodnevno mednarodno konferenco, namenjeno zaposlenim pa področju vzgoje in izobraževanja. Na njej smo predstavili tudi, kaj vse za preseganje spolnih stereotipov, ki so povezani z moškimi in moškostjo, počnejo na Finskem in na Islandiji. Učitelji in učiteljice pa so na podlagi svojih vsakdanjih praks potrdili, da bi bili tovrstni projekti potrebni tudi pri nas. Z razpisom želimo spodbuditi nevladne organizacije, da naslovijo tista področja, kjer spolni stereotipi vplivajo na fante, npr. izbira smeri šolanja ali poklica, njihova vloga v odnosu itd.

 

Predvidoma bo sofinanciranih vsaj pet projektov, vsak posamezni projekt lahko namreč prejme največ 10.000 evrov. Raziskave niso predmet tega razpisa, saj ni namenjen raziskovalnim institucijam, ampak nevladnim organizacijam in sofinanciranju manjših projektov, ki se izvajajo prvič. Vendar pa dosedanja praksa kaže, da imajo takšni, pilotni projekti, ki se izvajajo na terenu med mladimi samimi, velik učinek. Kakor kaže dosedanja praksa, imajo izbrani projekti, dolgotrajnejši učinek – velikokrat gre za razvoj novih pristopov za naslavljanje neke teme, ki so lahko uporabni še leta po tem, ko se je projekt že zaključil. Ker so sofinancirani iz javnih sredstev, pa je njihova uporaba, seveda, brezplačna.

 

*Za potrebe tega razpisa pomeni zmenkanje (angl. dating) dogovarjanje za zmenek ali druženje, druženje samo in ves čas odnosa med fantom in dekletom, ko sta par, pa še ne živita v skupnem gospodinjstvu.