Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je sestalo s Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS)

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer je sprejela predstavnike Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) na čelu s predsednikom Zvonkom Vukadinovičem in generalno sekretarko Dragico Kekec. Predstavniki so v okviru sestanka predstavili odprta vprašanja, ki zadevajo zaposlene v socialnem varstvu in glede vseh našli skupni jezik. Dogovorili so se za način in časovne okvirje, v katerih bodo vprašanja rešena tako v dobro zaposlenih kot v korist kvalitete storitev, torej v korist uporabnikov socialnovarstvenih storitev.

Dogovor obsega bolj podrobno ureditev načina razporejanja delovnega časa na dan praznika, sodelovanje pri vzpostavitvi standardov in normativov ter njihovi implementaciji, kar bo posledično pomenilo več kadra, ki ga v socialnem varstvu primanjkuje. Gre za vzpostavitev standardov in normativov tako v zdravstveni negi kot tudi za druge profile v socialnem varstvu (zdravstvenih delavcev, kot so fizioterapevti, delovni terapevti, kot psihologov, socialnih delavcev, varuhov, animatorjev ipd. ter administrativno-tehničnega osebja). 


Na ministrstvu smo zagotovili nagrajevanje dodatnega dela, predvsem na CSD, kjer se soočajo z zaostanki pri obravnavi vlog za odločanje po ZUPJS. 


Ministrica mag. Ksenija Klampfer je poudarila, da bo ministrstvo še dalje dosledno zagovarjalo spoštovanje veljavne zakonodaje in kolektivnih pogodb, ter se bo odzivalo na kršitve zaznane na terenu. Skupaj s predsednikom sindikata Zvonkom Vukadinovičem je izrazila zadovoljstvo pri napredku v socialnem dialogu.