Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Odpravljanje zaostankov pri reševanju vlog za pravice iz javnih sredstev

Lansko leto v jesenskih mesecih je predvsem zaradi reorganizacije centrov za socialno delo, ki se je v praksi udejanjila s 1. oktobrom na centrih za socialno delo pri reševanju vlog za pravice iz javnih sredstev, kot so štipendije, subvencije vrtcev, malice, otroški dodatki … prišlo do zaostankov.

Ministrstvo je razmere na CSDjih spremljalo in sproti ukrepalo. Tako je ministrica mag. Ksenija Klampfer že v oktobru odredila še en izplačilni dan za državne štipendije in tako omogočila, da ni ostalo brez državne štipendije 10.000 mladih. Tudi v decembru smo imeli še en dodatni termin za izplačilo denarne socialne pomoči. 

 

Zaposleni na CSD so tudi z delom preko polnega delovnega časa in z medsebojno pomočjo dosegli, da so se ti zaostanki močno zmanjšali oziroma odpravili.  So pa večji zaostanki nastali na CSD Ljubljana. Ker zgolj z notranjimi prerazporeditvami zaposlenih in nadurnim delom zaostankov na Centru za socialno delo Ljubljana ni bilo mogoče odpraviti, je ministrica mag. Ksenija Klampfer 19. 12. 2018 podpisala sklep, s katerim se je okoli 4000 vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev s Centra za socialno delo Ljubljana preneslo na druge centre za socialno delo, ki večjih zaostankov niso imeli. 

 

Pri reševanju teh zaostankov so del bremena tako prevzeli tudi ostali centri za socialno delo, za kar jim gre vsa pohvala. In skupaj je tako v prvih dneh letošnjega leta že odpravljena večina zaostankov.  

 

Ministrica je v decembru tudi prisluhnila opozorilom zaposlenih in prestavila uvedbo dokumentnega sistema Krpan s 1. 1. na 1. 3. 2019 prav tako z namenom, da bi zaposleni na CSD imeli dovolj časa, da se posvetijo reševanju zaostankov in da jih v tem času ne obremenjujemo z drugimi novostmi.  

 

Hkrati bo tako več časa, da opolnomočimo in usposobimo zaposlene na CSD za delo z novim dokumentnim sistemom, ki bo strokovne delavce razbremenil administrativnega dela (ostalo jim bo več časa za strokovno delo s strankami).

 

Ministrstvo je ob koncu leta 2018 doseglo tudi dogovor s sindikatom SINCE07, da bomo opravljali mesečne evalvacije že aktivnih ukrepov, ki se bodo zaključile v mesecu juniju s strateškim dokumentom razvoja in dela Centrov za socialno delo vključno s kadrovskim načrtom.