Skoči na vsebino

NOVICA

Sporočilo ministrice glede dogovora o direktivi o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja staršev in oskrbovalcev

Svet EU in Evropski parlament sta 24. 1 . 2019 dosegla načelni dogovor o direktivi o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja staršev, dokončno pa bo dogovor sprejet v naslednjih mesecih. Glavni namen direktive je izenačiti možnosti žensk in moških pri skrbi in vzgoji otrok s ciljem zagotavljanja njihovih enakih možnosti pri udeležbi na trgu dela.

Direktiva predvideva dva ključna stebra za doseganje teh ciljev: dva meseca neprenosljivega dopusta za nego in varstvo otroka za vsakega starša in zagotovljeno plačilo za ta dopust. Direktiva uvaja tudi deset delovnih dni očetovskega dopusta in pravico do dopusta za namene nege otrok, partnerjev ali staršev.

 

Slovensko pogajalsko izhodišče je temeljilo na dejstvu, da imamo enega najboljših sistemov starševskega varstva, ki ga je treba ohraniti in ustrezno razvijati tudi v bodoče, nikakor pa ne razgrajevati. Ne le da v Sloveniji zagotavljamo 100 % nadomestilo v času dopustov zaradi starševstva, slednje tudi nima negativnega vpliva na zaposlenost žensk in moških. Slovenski sistem namreč obenem omogoča kakovostno družinsko življenje in zagotavlja, da lahko starši tudi delajo.

 

V pogajanjih v Svetu je tako Slovenija nasprotovala spremembam, ki bi zniževale visoke slovenske standarde in dobila večinsko podporo in razumevanje držav članic. Kljub izrednim prizadevanjem slovenske diplomacije v Bruslju in močni podpori slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu izjema za Slovenijo v pogajanjih z Evropskim parlamentom ni bila potrjena.

 

Ministrica mag. Ksenija Klampfer je ob tem povedala: »Ob prevzemu funkcije sem se takoj in osebno zavzela, da bi pri predlogu direktive, ki je bila takrat v zaključnem procesu sprejemanja, dosegli izjemo za Slovenijo, ki pa žal ni bila potrjena. Kljub temu bom ob prenosu direktive v slovensko zakonodajo naredila vse potrebno, da bodo učinki na obstoječi sistem čim manjši oziroma zanemarljivi«.