Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sklenjene pogodbe s 107 izvajalci večletnih socialnovarstvenih programov

Na ministrstvu smo danes sklenili pogodbe s 107 izvajalci socialnovarstvenih programov. Pogodbe je v imenu ministrstva podpisala državna sekretarka Breda Božnik. Gre za programe, ki so vključeni v mrežo javnih socialnovarstvenih programov na podlagi sklepov o sofinanciranju za obdobje petih ali sedmih let.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo za vse javne socialnovarstvene programe v letu 2019 namenilo 11.652.784,00 evrov.  Državna sekretarka  Breda Božnik je ob podpisu dejala: » S sofinanciranjem  programov v daljšem časovnem obdobju omogočamo njihovo stabilno delovanje, ob enem pa tudi  zagotavljamo zaposlitev že več kot 500 strokovnjakom, med njimi socialnim delavcem, psihologom, specialnim pedagogom, in drugim.  Sredstva v pretežni meri namenjeno za plače zaposlenih strokovnih delavcev in sodelavcev, manjši del pa tudi stroškom materiala ter storitev, ki so povezani z izvajanjem programov.«

 

Ministrstvo programe sofinancira največ v višini do 80 % vrednosti projekta, ostala sredstva pa  morajo izvajalci zagotoviti iz lokalnih skupnosti, donacij, participacije uporabnikov in drugih virov.

 

Mreža programov pokriva področja, ki vključujejo ranljive  skupine oziroma  posamezne ciljne skupine, in sicer na področju preprečevanja nasilja, pomoči žrtvam nasilja in dela s povzročitelji nasilja, zasvojenosti, duševnega zdravja, pomoči brezdomcem, pomoči otrokom in mladoletnikom, prikrajšanim za primerno družinsko življenje in mladoletnikom s težavami v odraščanju, pomoči starejšim osebam, ki potrebujejo podporo v vsakodnevnem življenju, podpori za neodvisno življenje invalidov, socialnega vključevana Romov, ter preprečevanja in odpravljanja socialnih stisk drugih ranljivih skupin. 

 

V sofinancirane  programe bo tudi v letu 2019  vključenih  več kot 9000 prostovoljcev, ki s svojim delom pomembno prispevajo k večji kakovosti izvajanja programov, še posebej zaradi svojih izkušenj. 

 

Mreži javnih programov se bodo v prihodnjem mesecu priključili še nekateri  novi  programi, ki so kandidirali v okviru rednega letnega javnega razpisa, pogodbe z njimi bodo podpisane v sredini februarja.