Skoči na vsebino

NOVICA

V javni razpravi Predlog Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 7. 3. 2019 v javno razpravo poslalo Predlog Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije. Predlog zakona ureja področja, ki spadajo v pristojnost MDDSZ. Zakon je prvenstveno namenjen preprečevanju morebitnih negativnih posledic (predvsem) za državljane Republike Slovenije, v primeru izstopa brez dogovora. Zato bo tudi stopil v veljavo le, v kolikor bo prišlo do izstopa brez dogovora.

Državljani Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske so 23. junija 2016 na referendumu glasovali za izstop iz Evropske unije. Pogajalski skupini Evropske komisije in Združenega kraljestva sta pripravili predlog izstopnega sporazuma, po katerem naj bi državljani vseh držav članic Evropske unije in Združenega kraljestva do konca leta 2020 obdržali svoje pravice. Izstopni sporazum, kljub drugačnim obetom, doslej še ni bil potrjen v Parlamentu Združenega kraljestva. Ena izmed možnosti, ki se vse pogosteje omenja je tudi t.i. izstop brez dogovora. Vsled navedenemu smo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravili predlog Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije, in sicer za področja, ki spadajo v pristojnost ministrstva.

 

Namen predloga zakona je ohraniti pravice iz naslova socialnega zavarovanja, ki so na ravni EU urejene s pravili koordinacije sistemov socialne varnosti, dostopa do trga dela, čezmejnega izvajanja storitev, vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij in pravice do družinskih prejemkov in štipendij v obdobju do 31. decembra 2020. Po tem obdobju se predvideva vzpostavitev trajnejše rešitve. S predlaganimi spremembami želimo slovenskim državljanom v Združenem kraljestvu in njihovim državljanom pri nas zagotoviti ohranitev pravic, kot je npr. pokojninska doba, doba, ki je osnova za nadomestilo za primer brezposelnosti, nadomestila iz naslova starševskega varstva idr. Za državljane Združenega kraljestva je za dostop do nekaterih pravic predvidena recipročnost, kar pomeni, da se posamična pravica zagotovi le v kolikor primerljivo pravico zagotavlja Združeno kraljestvo državljanom Republike Slovenije.


Zaradi nepredvidljivega poteka dogajanja in časovne stiske bo predlog zakon v javni razpravi le do vključno 12. marca 2019, saj bi v primeru, da dogovor med EU in Združenim kraljestvom ne bi bil dosežen ter sočasno ne bi bilo potrjeno morebitno podaljšanje roka za izstop pomenilo, da bi zakon moral stopiti v veljavo že s 30. marcem 2019.

 

Povezava na objavljen dokument