Skoči na vsebino

NOVICA

Iskrene čestitek ob 8. marcu, dnevu žensk

8. marec, ki ga je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov leta 1977 razglasila za mednarodni dan žensk, je priložnost, da tudi v Sloveniji opozorimo na to, da ženske in moški še vedno ne uživamo enakih rezultatov družbenega napredka.

Kljub temu, da se Slovenija na svetovnih in evropskih lestvicah merjenj različnih indeksov enakosti spolov umešča visoko, pa je na večini področij družbenega in zasebnega življenja položaj žensk slabši od položaja moških: žensk je tako več med brezposelnimi, izobražene mlade ženske težje najdejo stabilne oblike zaposlitve kakor mladi moški, zaradi skrbi za otroke in druge pomoči potrebne ženske pogosteje delajo s krajšim delovnim časom, kar se odraža pri razlikah v plačah in kasneje tudi pri pokojninah, ženske so nasilju – tako doma kot na delovnem mestu in na svetovnem spletu – izpostavljene pogosteje in praviloma zato, ker so ženske, zlasti starejše ženske, ki živijo same, so v veliko večji meri izpostavljene revščini, žensk pa je manj tudi na mestih odločanja, tako v politiki kot v gospodarstvu, in to kljub temu, da so v povprečju bolje izobražene.
 

Ekonomska neodvisnost je eno najpomembnejših načel enakosti žensk in moških. Šele z doseženo ekonomsko neodvisnostjo lahko posameznice in posamezniki udejanjajo tiste potenciale, s katerimi najbolje prispevajo k družbenemu napredku. V dobro plačanih in tako imenovanih poklicih prihodnosti na področju informacijskih tehnologij, na področju znanosti, tehnologije, strojništva in matematike, so ženske izrazito slabše zastopane. Praksa kaže, da so rezultati dosti boljši, če rešitve za izzive, ki jih pred nas postavlja svet, v katerem živimo, iščemo skupaj in če skupaj prispevamo k družbenemu ali tehnološkemu napredku. Zato je nujno, da vzpostavimo uravnoteženost tam, kjer družbena pričakovanja, kaj je primerno za ženske in kaj za moške, ene ali druge ovirajo pri vstopanju v poklice, ki za njihov spol niso najbolj značilni. 21. stoletje je stoletje eksponentnega tehnološkega napredka, ki se dogaja brez zadostnega sodelovanja žensk. Posledično na eni strani rešitve niso nujno vedno najbolj prilagojene potrebam ženske polovice prebivalstva, na drugi strani pa ostaja neizrabljen njihov izobrazbeni in delovni potencial.
 

Vsem ženskam ob tem pomembnem dnevu, ki nas opominja na to, da v 21. stoletju kljub visoki tehnološki razvitosti družbe še nismo dosegli družbene enakosti žensk in moških, želimo, da bi kmalu dosegli takšno stopnjo razvitosti družbe, v kateri bomo tako ženske kot moški imeli enake možnosti za izrabo vseh svojih potencialov, bomo v enaki meri soodločali o pomembnih političnih, gospodarskih in ostalih družbenih vprašanjih in da bomo v enaki meri udeleženi pri skrbi za dom, družino in pomoči potrebne.