Skoči na vsebino

NOVICA

Skupni odbor Slovenija – Koroška

Državna sekretarka Breda Božnik se danes udeležuje zasedanja skupnega odbora Slovenija – Koroška, ki poteka na Brdu pri Kranju. Namen letošnjega bilateralnega srečanja je pregled preteklih uspešnih skupnih projektov in predstavitev predlogov za nova sodelovanja. Državna sekretarka, ki sopredseduje omizju Povezovanje ljudi se je uvodoma zahvalila slovenskim in koroškim kolegom za dobro sodelovanje pri skupnih temah v preteklosti in se zavzela za uspešno sodelovanje tudi v prihodnje.

Državna sekretarka Breda Božnik je na omizju spregovorila o demografskih gibanjih, ki  spreminjajo starostno strukturo prebivalstva v Sloveniji. Pričakovano trajanje življenja se podaljšuje, delež starejših od 65 let narašča. Poudarila je, da  se bodo v prihodnjih letih ta gibanja še okrepila, zato so potrebne prilagoditve na številnih področjih, kot na primer na trgu dela, izobraževanju in usposabljanju, ureditvi sistemov socialne zaščite, bivalnem in delovnem okolju, na področju civilnega in političnega udejstvovanja. 


Zaradi tega je bilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pobudnik za ustanovitev Sveta Vlade RS za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje, ki je nastal na podlagi Strategije dolgožive družbe. 


V sklopu omizja so predstavljeni nekateri primeri dobre prakse uspešnega medgeneracijskega sodelovanja. 


Med najbolj aktualnimi projekti, ki se ukvarjajo tudi z medgeneracijskim sodelovanjem so večgeneracijski centri, ki predstavljajo osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, njihov namen pa je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin. Dejavnosti VGC so preventivne narave in so namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin oziroma preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. 


Državna sekretarka je koroške kolege  povabila na ogled enega izmed večgeneracijskih centrov, hkrati pa bi si izmenjali informacije o dobrih praksah s področja medgeneracijskega sodelovanja na avstrijskem koroškem.
 

_________________________________________________

 

Skupni odbor Slovenija koroška sicer  zaseda enkrat na leto, izmenoma v Sloveniji in na Koroškem. Ob letnem zasedanju skupnega odbora se sestanejo tudi omizja z različnih področij. Letna zasedanja skupnega odbora so organizirana v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in s Koroško deželno vlado. Sodelovanje po področjih poteka neodvisno ves čas, tudi v času med letnimi zasedanji skupnega odbora. Za sodelovanje po področjih skrbijo pristojni organi obeh strani.