Skoči na vsebino

NOVICA

Predstavnik Slovenije mag. Ivo Holc izvoljen v strokovno skupino Sveta Evrope za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (GREVIO)

Na sedmem zasedanju držav pogodbenic Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (Istanbulska konvencija), 1. aprila 2019, je bil v Skupino strokovnjakinj in strokovnjakov Sveta Evrope za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (GREVIO) izvoljen tudi kandidat iz Slovenije, mag. Ivo Holc. Ivo Holc je pomočnik direktorja Policijske akademije in se ukvarja z nalogami, povezanimi s človekovimi pravicami, etiko in integriteto. Je tudi član strokovne skupine za policijsko mediacijo, član delovne skupine CEPOL »CC o policijski etiki in preprečevanju korupcije« in član delovne skupine FRONTEX »CC o človekovih pravicah in etiki«.

Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boju proti njima (Istanbulska konvencija) je najobsežnejša mednarodna pogodba, ki celovito določa obveznosti pogodbenic za zaščito žensk in deklet pred vsemi oblikami nasilja ter za preprečevanje, pregon in odpravo nasilja nad njimi, vključno z nasiljem v družini. Nasilje nad ženskami predstavlja eno od najbolj pogostih kršitev človekovih pravic in skrajno obliko diskriminacije žensk, ki je zakoreninjena v neenakosti med spoloma ter prispeva k ohranjanju te neenakosti in jo krepi. Naloga skupine GREVIO je spremljanje, kako pogodbenice izvajajo Istanbulsko konvencijo ter priprava poročil in ugotovitev v zvezi z ukrepi, ki jih je sprejela pogodbenica za izvajanje določb Istanbulske konvencije. Poleg tega pa lahko GREVIO sprejme tudi splošna priporočila za njeno izvajanje. GREVIO trenutno sestavlja 12 članic in 3 člani.