Skoči na vsebino

NOVICA

Letos dodatek za veliko družino po nekaj letih spet univerzalen

V petek, 12. 4. 2019 bo izplačan dodatek za veliko družino.

Dodatek za družino s tremi otroki znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov. Izplača se v enkratnem znesku.   
 
Gre za letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Pravico do dodatka ima eden od staršev, pod pogojem, da ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji. Z letošnjim letom je bil ukinjen premoženjski cenzus, zato ga prejmejo vse velike družine, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, ne glede na materialni položaj družine. V letu 2018 je bilo za dodatek za veliko družino namenjenih 11 milijonov evrov. 

 

Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse, ki so v letu 2018 vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti, kar pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge. V letu 2019 bo izplačilo dodatka za veliko družino 12. 4. 2019. Ostali morajo oddati vlogo.

 

Dodatek za veliko družino bo letos prejelo 26.566 družin, izplačanih pa bo 10.913.575 eurov.

 

Družinam, ki se jim bo do konca leta rodil še tretji ali četrti (četrti - potem dobijo razliko) otrok bo dodatek za veliko družino izplačan takrat, zato bo ob koncu leta število prejemnikov in tudi višina sredstev višja.