Skoči na vsebino

NOVICA

Komunikacijska kampanja za zmanjševanje medgeneracijskih stereotipov

Danes je bil v Uradnem listu RS in na spletnih straneh ministrstva objavljen Javni razpis za sofinanciranje projekta Komunikacijske kampanje za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega projekta, v okviru katerega bo na področju medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in sobivanja generacij, oblikovana in izvedena obširna komunikacijska kampanja, z namenom zmanjševanja/odpravljanja medgeneracijskih stereotipov. 

 

Namen javnega razpisa je s celostno komunikacijsko kampanjo:
-    odpravljati/zmanjševati stereotipe o posameznih generacijah delavcev; 
-    ozaveščati delodajalce, delavce in širšo javnost o pomembnosti spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu;
-    ozaveščati delodajalce, delavce in širšo javnost o pomembnosti vseživljenjskega učenja;
-    zvišati delež starejših zaposlenih in delavcev začetnikov,
-    spodbujati starejše delavce k podaljševanju delovne aktivnosti in delodajalce k zaposlovanju starejših delavcev in delavcev začetnikov.

 

Skupna vrednost nepovratnih sredstev javnega razpisa za leta od 2019 do 2022 znaša 1.180.000,00 EUR.
 
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.
 

Več na naslednji povezavi