Skoči na vsebino

NOVICA

Čestitamo vsem družinam

15. maj je mednarodni dan družin. Čestitkam se pridružujemo tudi na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z oblikovanjem ustrezne družinske politike sledimo spremembam družinskega življenja. Družina ostaja osnovna in najpomembnejša družbena celica, ločena in drugačna od ostalih oblik družbenih skupin. Pojem družine je širše zastavljen tudi v Družinskem zakoniku, ki se je v celoti pričel uporabljati natanko pred enim mesecem, to je 15. aprila 2019. Družinski zakonik na področje družinske politike prinaša številne novosti, med drugimi tudi družinsko mediacijo pred in po sodnih postopkih, kar predstavlja nov pristop pri reševanju družinskih vprašanj, kadar si družinski člani niso enotni in s katero ob pomoči tretje osebe lahko pridejo do skupne rešitve.

 

Cilj družinske politike v Sloveniji je predvsem skrb za kakovost življenja družin ter vzpostavitev spodbudnega okolja za odločanje za otroke. Za dosego tega cilja so pomembne ugodne širše družbene okoliščine (ugodne razmere na trgu dela, široka dostopnost stanovanj ipd.), ki pri ljudeh sprožajo občutek varnosti in stabilnosti, ter družinam prijazna družinska politika, ki promovira ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Raziskave in primeri iz tujine kažejo, da so ti ukrepi pravzaprav edini, pri katerih je mogoče zaznati blag pozitiven vpliv na odločanje za otroke.

 

Za izboljšanje dohodkovnega položaja družin smo v letošnjem letu sprejeli več ukrepov. Od začetka letošnjega leta dodatek za veliko družino ni več vezan na cenzus in je do njega upravičenih dodatno cca 4.000 družin. Cenzus za upravičenost do državne štipendije se je dvignil iz 56% na 64%, dodatno bo upravičenih cca 8.500 novih upravičencev. Odpravlja oziroma zvišuje se zgornja omejitev pri nadomestilih, izplačilo očetovskega in starševskega nadomestila je ponovno v višini 100% osnove.