Skoči na vsebino

NOVICA

Aktivnosti za ureditev razmer v varovanih oddelkih posebnih socialno-varstvenih zavodov so v teku

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se zaveda teže problematike prezasedenosti varovanih oddelkov v socialnovarstvenih zavodih, ki v zadnjih dveh letih nenehno presega 50 %. Razlogov za prezasedenost je več, so kompleksni in zahtevajo skupne rešitve različnih deležnikov tako na lokalni kot tudi državni ravni. Ministrstvo je na problematike prezasedenih zavodov pristopili z naborom ukrepov, ki se že izvajajo.

Ministrstvo je z namenom zmanjšanja trenutne prezasedenosti v varovanih oddelkih zagotovilo sredstva v višini 800.00,00 evrov za vzpostavitev dodatnega varovanega oddelka v Lukavcih, ki bo dokončan do konca letošnjega leta. V teku je iskanje novih prostorskih kapacitet v Dutovljah in Ptuju, za katere bo ministrstvo zagotovilo potrebna sredstva. Z namenom zmanjšanja trenutne prezasedenosti v varovanih oddelkih se bomo tudi sestali s predstavniki Ministrstva za zdravje in psihiatričnih bolnišnic ter izvajalci skupnostne obravnave ter poiskali skupne rešitve za učinkovitejše sodelovanje pri namestitvi oseb s težavami v duševnem zdravju v domače okolje namesto v varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov.

 

V okviru že začrtanih aktivnosti izpostavljamo še preostale ukrepe. Med njimi deinstitucionalizacijo oziroma širjenje in razvoje novih vsebin podpornih storitev v skupnosti s pomočjo evropskih sredstev, širitev mreže zastopnikov na področju duševnega zdravja in dopolnjevanje že obstoječe mreže koordinatorjev obravnave v skupnosti, vzpostavitev protokolov prehodov med različnimi institucionalnimi oblikami obravnave ter nenazadnje oblikovanje sistemskih rešitev za specializirano obravnavo mladih in odraslih s težavami v duševnem zdravju, ki zaradi najtežjih oblik osebnostnih in vedenjskih motenj ogrožajo svoje življenje ali življenje drugih.