Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

S poenostavitvijo zakonodaje do hitrejšega reševanja vlog in do več štipendij

Vlada RS je danes obravnavala in sprejela predlog Zakona o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in ga pošlje Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku.

Sprejetje predloga zakona se predlaga po nujnem postopku, da bi od 1. avgusta 2019 dalje zagotovili hitrejše reševanje vlog o pravicah iz javnih sredstev, predvsem o pravici do državne štipendije, in s tem posledično zmanjšali zaostanke pri reševanju vlog za t. i. letne pravice iz javnih sredstev v mesecu avgustu in septembru. Z novelo se namreč predlaga črtanje pravila glede izračuna fiktivnega izračuna pravic, s čimer se bo postopek poenostavil, večja bo tudi avtomatizacija postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev – predvsem pravice do državne štipendije.  Ker se fiktivna denarna socialna pomoč ne bo vštela v državno štipendijo, se bo povečala višina državne štipendije  oziroma povečal se bo krog upravičencev, ki sedaj zaradi fiktivne denarne socialne pomoči do državne štipendije niso bili upravičeni

 

V mesecu avgustu 2019 namreč poteče približno 113.000 vlog oziroma 173.254 pravic iz javnih sredstev, o podaljšanju katerih bodo morali centri za socialno delo odločiti po uradni dolžnosti.

Ministrstvo že od marca intenzivno pripravlja analize in sodeluje s CSD ji z namenom, da se zagotovi ustrezna organizacija dela na CSD (prerazporeditev delovnega čas, delo preko polnega delovnega čas – nadurno delo, nove zaposlitve, pomoč prek študentskega dela), da bi zagotovili reševanje vlog v zakonskem roku.

 

Sočasno ministrstvo intenzivno dela na avtomatizaciji postopkov priznavanja pravic iz javnih sredstev, s katero se želi poenostaviti postopek in razbremeniti strokovne delavce na CSD »ročnega » odločanja – seveda tam, kjer to zakonodaja omogoča.
 

 

Pri tem ugotavljamo, da je postopek avtomatizacije zelo obremenjen s pravilom vrstnega reda uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, po katerem mora oseba, če želi uveljaviti državno štipendijo, najprej uveljaviti otroški dodatek, nato denarno socialno pomoč, potem varstveni dodatek. Če oseba teh pravic ne uveljavi – mora CSD fiktivno izvesti izračun pravice, da ugotovi ali bi oseba bila upravičena do katere od navedenih pravic – in če bi bila, šteje to fiktivno pravico kot dohodek, ki naj bi ga oseba prejemala.

 

Najpogostejši primeri so naslednji:


Otrok uveljavi pravico do državne štipendije. Ker njegova družina ni zaprosila za denarno socialno pomoč, CSD fiktivno izračuna višino denarne socialne pomoči, do katere bi bila družina upravičena. Če CSD ugotovi, da bi bila družina upravičena do denarne socialne pomoči, jo šteje kot dohodek družine – kar pomeni lahko, da je višina državne štipendije zato nižja ali pa otrok državne štipendije ne dobi. 

 

Zakona tako določa, da mora CSD pri vsaki vlogi, fiktivno ugotavljati denarno socialno pomoč, če družina do nje že ni upravičena. V šolskem letu 2018/2019 je bilo tako izvedenih 80.000 fiktivnih izračunov, upoštevanih fiktivnih denarnih socialnih pomoči pa zgolj 10%.

 

Ministrstvo zato predlaga črtanje pravila glede izračuna fiktivnega izračuna pravic, s čimer se bo omogočila poenostavitev postopka in možnost večje avtomatizacije postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev – predvsem pravice do državne štipendije, hkrati pa bodo dijaki in študentje prejeli državno štipendijo, ki bi jim pripadala, če se fiktivna denarna pomoč ne bi vštela.

 

Predlog bo imel za državni proračun določene finančne posledice in sicer dodatna obremenitev v višini 300.000 EUR (100.000 eur na mesec) v letu 2019 in 1,2 mio. EUR v letu 2020. Ker se fiktivna denarna socialna pomoč ne bo vštela v državno štipendijo, se bo povečala višina državne štipendije  oziroma povečal se bo krog upravičencev, ki sedaj zaradi fiktivne denarne socialne pomoči do državne štipendije niso bili upravičeni.