Skoči na vsebino

NOVICA

4. 3. 2013

Sklepi Vlade RS v podporo delu Komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč

Vlada RS je že na svoji 46. seji, 24. 1. 2013, sprejela Programska načela in Program dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2013 in leto 2014. Z omenjenimi sklepi je Vlada RS Komisiji zagotovila ustrezna programska izhodišča in finančne pogoje za dokončanje del na področju urejanja prikritih grobišč.

 

Temeljni programski cilji pri urejanju prikritih morišč in grobišč za delo v letih 2013-2014 so naslednji:


1. Nadaljevanje del v skladu s programskimi načeli Komisije.
2. Nadaljevanje del v Hudi jami: dela po odločbi rudarske inšpekcije, priprava projekta za prekop vseh žrtev, razglasitev za kulturni spomenik državnega pomena, pričetek postopkov za ureditev lastniških razmerij, odprtje spomenika za javnost v letu 2014, priprava rešitve dokončnega mesta in načina pokopa žrtev.
3. Nadaljevanje topografskih raziskav, sondiranja in urejanja grobišč.  Prioritetna naloga v letu 2013: sondiranje rudnika Pečovnik.
4. Nadaljevanje aktivnosti za prekop posmrtnih ostankov žrtev ter osnovno ureditev sondiranih morišč in grobišč. Prioritetna naloga: iznos posmrtnih ostankov iz kraških jam in brezen.
5. Priprava poročila Komisije v angleškem jeziku in posredovanje mednarodni javnosti.

Finančni program za leto 2013 in leto 2014

2013

2014

Dela v Hudi jami

300.000

300.000

Topografske raziskave, sondiranja in urejanja grobišč

50.000

50.000

Prekop posmrtnih ostankov žrtev ter osnovna ureditev sondiranih morišč in grobišč

50.000

50.000

Priprava poročila Komisije v angleškem jeziku

15.000

Delovanje Komisije

2.500

2.500

SKUPAJ  417.500 402.500