Skoči na vsebino

NOVICA

5. 3. 2013

Sprejeta reforma trga dela

Državni zbor je danes brez glasu proti sprejel novi Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela. Glavna cilja sprememb delovne zakonodaje sta zmanjšanje segmentacije in povečanje prožnosti trga dela.

 

Visoka podpora reformi trga dela v Državnem zboru kaže na zrelost politike, je na današnji novinarski konferenci poudaril minister mag. Andrej Vizjak in izrazil zadovoljstvo nad tem, da je oba zakona podprla večina vseh poslancev. Minister je kot najpomembnejši pridobitvi označil rahljanje postopkov zaposlovanja in odpuščanja ter omejevanje zaposlovanja za določen čas. To bo po njegovih besedah prineslo več zaposlovanja za nedoločen čas. Nova zakonodaja olajšuje prehajanje med delovnimi mesti oziroma deli pri delodajalcu in med delodajalci. Z namenom preprečevanja zlorab so predvideni ukrepi za zagotavljanje večje pravne varnosti vseh zaposlenih.


Zakon o urejanju trga dela med  drugim prinaša  možnost pridobitve pravice do denarnega nadomestila v trajanju 2 mesecev tudi za brezposelne osebe, mlajše od 30 let, ki so bile zaposlene vsaj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih; uvaja možnost začasnega in občasnega dela za upokojence, možnost prijave delavca v evidenco iskalcev zaposlitve v času odpovednega roka in podaljšanje obdobja trajanja pravice do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do upokojitve iz enega na dve leti za starejše prejemnike denarnega nadomestila.


Več…..