Skoči na vsebino

NOVICA

28. 12. 2016

EU kartica ugodnosti za invalide

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj s partnerjem projekta Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije izvaja projekt EU kartica ugodnosti za invalide.

Z invalidsko kartico ugodnosti bodo invalidi v državah EU, lahko uveljavljali posebne komercialne popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah.

 

Komu je kartica namenjena
Slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim, gluhoslepim, gibalno oviranim osebam, osebam z motnjami v duševnem razvoju in težavami v duševnem zdravju in posameznikom/posameznicam z drugimi vrstami invalidnosti. S kartico bodo lahko uveljavljali komercialne popuste na različnih področjih življenja.


Vzpostavljena bo spletna baza ugodnosti in mobilna aplikacija, ki bo ponujala nabor ugodnosti, ponujenih s strani različnih komercialnih ponudnikov. Bazo pripravlja Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije.
 

Nabor ugodnosti

Aktualne ugodnosti bodo lahko upravičenci spremljali na spletni strani www.invalidska-kartica.si, kjer bo objavljena baza ugodnosti. Na njej bo mogoče iskati podatke po vrsti ugodnosti in krajih. Uporabniki bodo imeli možnost uporabe baze ugodnosti tudi preko mobilne aplikacije na svojem mobilnem telefonu.

 

Invalidsko kartico ugodnosti bodo upravičenci lahko pridobili na 58 upravnih enotah po Sloveniji, predvidoma v drugi polovici leta 2017.