Skoči na vsebino

NOVICA

4. 1. 2017

Podpis pogodb o sofinanciranju projektov večgeneracijskih centrov

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak podpisala pogodbe z izbranimi izvajalci projektov večgeneracijskih centrov.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo zaključili Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov. Cilj javnega razpisa je bil vzpostaviti mrežo 15 večgeneracijskih centrov, ki bodo izvajali petletne preventivne programe namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin in preprečevanju zdrsa v socialno izključenost.

 

Izbrani projekti so enakomerno geografsko razpršeni po Sloveniji in na ta način omogočajo široko dostopnost do preventivnih programov. Sredstva za financiranje projektov se zagotavljajo v okviru proračuna, delno pa jih zagotavlja Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna razpoložljiva višina sredstev za leta od 2017 do 2021 znaša 8.625.000,00 EUR. Z izvajalci, ki so uspešno kandidirali na javnem razpis in uspeli pridobiti sredstva, smo danes podpisali pogodbe o sofinanciranju projektov.
 

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je vsem izbranim izvajalcem čestitala in jim zaželela uspešno izvajanje projektov.