Skoči na vsebino

NOVICA

7. 2. 2017

120 socialnovarstvenih programov za pomoč ljudem v stiski

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je s 27 izvajalci podpisala sofinanciranje 120 socialnovarstvenih programov in več deset razvojnih programov za obdobje sedmih let.

Ministrstvo sofinancira 120 socialnovarstvenih programov v višini 13 milijonov 480 tisoč evrov. S tem na centrih za socialno delo in na nevladnih organizacijah zagotavljamo tudi več kot 500 zaposlitev – od socialnih delavcev, psihologov, pedagogov – od tega 400 za polni delovni čas. Poleg redno zaposlenih je v izvajanje programov vključenih skoraj  8.500 prostovoljcev, ki seveda s svojim delom pomembno prispevajo k večji kakovosti izvajanja programov.

 

Razvili smo mrežo programov pomoči otrokom, ki so se zaradi različnih razlogov znašli v stiski in delujejo kot dnevni centri za otroke in mladostnike, svetovalnice, informativne pisarne. V sklopu prilagajanja aktualnim družbenim spremembam  imamo v mreži tudi  program pomoči otrokom in mladostnikom  zaradi prekomerne uporabe spletnih aplikacij.

 

Kot novost podpiramo socialnovarstvene programe, kot so:

  • zatočišče za žrtve nasilja za uporabnice prepovedanih drog;
  • programi preprečevanja zasvojenosti in škodljivih posledic kokaina;
  • program pomoči, izobraževanja in podpore svojcem oseb z demenco;
  • program družabništva in  zagovorništva za starejše osebe in za osebe s težavami v duševnem zdravju.

 

Ministrstvo tudi letos nadaljuje s sofinanciranjem varnih hiš, materinskih domov, telefonov za pomoč žrtvam...

 

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak se je ob podpisu nevladnim organizacijam in centom za socialno delo zahvalila, »saj iz prve roke spremljajo potrebe in razvijajo različne programe. Hvala tudi uporabnikov – predvsem na področju duševnega zdravja, ki so nas opozarjali na pomanjkljivosti sistema in dali pobude.« Kot je še poudarila ministrica »je naš skupen cilj pomoč ljudem. Imata pa država in nevladne organizacije pri tem vsaka svojo vlogo. In s sodelovanjem za uporabnike programov lahko naredimo največ. Veliko smo že, vendar imamo še delo. Zdaj bomo vsi skupaj usmerili več pozornosti v preventivne programe.«


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinancira programe največ v višini do 80 % vrednosti celotnega projekta, ostala sredstva pa morajo izvajalci zagotoviti iz lokalnih skupnosti, donacij, participacije uporabnikov in drugih virov. Sredstva so praviloma namenjena za stroške dela strokovnih delavcev, laičnih delavcev  in materialne stroške, ki so nujni za izvajanje programov.