Skoči na vsebino

NOVICA

10. 2. 2017

Objavljen javni razpis za socialno aktivacijo

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije. Skupaj je za razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi za tri leta namenjenih 7,6 milijona evrov.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z  zaposlitvenimi programi.«
 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi. Dolgi programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne in delovne spretnosti ter znanja osebam iz ciljne skupine, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih problematik, vključevanje v delovno aktivnost ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela.
 

Ključni cilj je, da čim več vključenih oseb iz ciljne skupine pridobi kompetence, ki jih bodo približale vstopu na trg dela, hkrati pa bodo programi spodbujali socialno vključenost oseb iz ciljne skupine ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji. Trajanje enega dolgega programa socialne aktivacije, v katerega mora prijavitelj vključiti 20 oseb iz ciljne skupine, je 11 mesecev, obvezne vsebine in trajanje posameznega obveznega modula pa so podrobneje opredeljeni v javnem razpisu. Ciljna skupina javnega razpisa so osebe, mlajše od 49 let, ki so v zadnjih 24 mesecih najmanj 12-krat prejele denarno socialno pomoč.
 

Z javnim razpisom želimo sofinancirati predvidoma 40 projektov, in sicer predvidoma 22 projektov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in predvidoma 18 projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Namen javnega razpisa je tudi povezati različne organizacije, ki bi v okviru tega javnega razpisa nastopale kot projektni partnerji z enotnim projektom, s katerim bi znotraj posamezne regije/regijske enote pokrili čim več vsebin, določenih v javnem razpisu. 
 

Aktivnosti projekta bodo sofinancirane iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije. Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2017, 2018 in 2019 znaša 7.600.000,00 EUR.

 

Rok za oddajo vlog je 20. 3. 2017. Ministrstvo bo organiziralo več informativnih delavnic za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis.